W PKO BP Bankowy PTE, spółce zarządzającej funduszem emerytalnym, następuje ostatnio wiele zmian personalnych. Niedawno pisaliśmy o dużych zmianach w zarządzie. Rezygnacje złożyli Piotr Pisarewicz oraz Wojciech Połeć. Nowym członkiem zarządu został Wojciech Rostworowski, który nadzoruje inwestycje funduszu emerytalnego (jego kandydaturę musi jednak zatwierdzić jeszcze nadzór finansowy).

Obecnie wiadomo też, że ze spółką pożegnał się Adam Kałdus, dyrektor Biura Inwestycji, który związany był z nią 5 lat. Odeszło także wielu pracowników niższego szczebla.

Za czasów Adama Kałdusa Bankowy znacząco poprawił wyniki inwestycyjne i dzięki temu m.in. fundusz zaliczał się do losowania i zyskiwał nowych klientów. W czterech ostatnich zestawieniach nadzoru dotyczących 3-letnich wyników inwestycyjnych Bankowy nie spadał poniżej piątej pozycji.

W ostatnim czasie sporo było mowy o inwestycji tego funduszu w obligacje spółki DSS wobec której sąd ogłosił upadłość. Fundusz stracił na tej inwestycji, ale nie stanowiła ona znaczącej części aktywów OFE. Na koniec 2011 r. wartość obligacji spółki w portfelu PKO BP Bankowy OFE wyniosła 20,6 mln zł. Stanowiło to wówczas 0,27 proc. aktywów tego funduszu.