Aktywa OFE spadły w kwietniu

W kwietniu wartość środków zgromadzonych w OFE zmniejszyła się po raz pierwszy od 5 miesięcy, do poziomu 237,7 mld zł

Publikacja: 08.05.2012 16:21

Aktywa OFE spadły w kwietniu

Foto: Analizy Online

W porównaniu z marcem aktywa w zarządzaniu funduszy emerytalnych spadły o 0,2 mld zł, czyli o 0,1 proc. W sumie, od początku roku, aktywa OFE zyskały na wartości 13 mld zł, czyli prawie 6 proc.

Kwietniowy spadek wartości aktywów OFE spowodowany był ujemnymi wynikami z zarządzania, które pomniejszyły drugofilarowe aktywa o -0,7 mld zł - wynika z wyliczeń Analiz Online. Zarządzającym funduszami nie sprzyjała koniunktura na GPW, gdzie indeks szerokiego rynku WIG stracił na wartości 2,4 proc. Co prawda mieliśmy do czynienia z kontynuacja pozytywnych tendencji na rynku obligacji, ale mimo to wszystkie fundusze odnotowały ujemne stopy zwrotu. Ostatecznie, średni wynik OFE wyniósł -0,4 proc.

W minionym miesiącu, na aktywa OFE pozytywny wpływ miały przelewy z ZUS, których wartość wyniosła 0,6 mld zł. Jest to w granicach średniej liczonej od momentu obniżeniu składki przekazywanej z ZUS do OFE, z 7,3 proc. do 2,3 proc. wynagrodzenia brutto, co nastąpiło w maju 2011 r. W sumie od początku tego roku na nasze konta emerytalne wpłynęło 2,8 mld zł, z czego największy przelew wynoszący 1,1 mld zł nastąpił w lutym.

W kwietniu aktywa siedmiu otwartych funduszy emerytalnych zwiększyły wartość. Najszybciej rosły środki zgromadzone w funduszach, które osiągnęły najlepsze stopy zwrotu, czyli Amplico  i ING. Dynamika zmian aktywów w przypadku tych funduszy wyniosła 0,1 proc. Z kolei na dole zestawienia pod względem tempa przyrostu aktywów, znalazły sie OFE Polsat (-0,4 proc.) oraz Generali OFE (-0,6 proc.). Zeszłomiesięczne wyniki tych funduszu były najsłabsze na drugofilarowym rynku.

 

W porównaniu z marcem aktywa w zarządzaniu funduszy emerytalnych spadły o 0,2 mld zł, czyli o 0,1 proc. W sumie, od początku roku, aktywa OFE zyskały na wartości 13 mld zł, czyli prawie 6 proc.

Kwietniowy spadek wartości aktywów OFE spowodowany był ujemnymi wynikami z zarządzania, które pomniejszyły drugofilarowe aktywa o -0,7 mld zł - wynika z wyliczeń Analiz Online. Zarządzającym funduszami nie sprzyjała koniunktura na GPW, gdzie indeks szerokiego rynku WIG stracił na wartości 2,4 proc. Co prawda mieliśmy do czynienia z kontynuacja pozytywnych tendencji na rynku obligacji, ale mimo to wszystkie fundusze odnotowały ujemne stopy zwrotu. Ostatecznie, średni wynik OFE wyniósł -0,4 proc.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora