Promocja dla oszczędzających na IKZE w Nordea PTE

Osoby, które zdecydują się na zawarcie z Nordea PTE umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) do 30 września nie będą ponosić opłaty za zarządzanie

Publikacja: 20.04.2012 06:25

Oszczędzający, którzy zdecydują się na skorzystanie z promocji nie zapłacą ani wynagrodzenia stałego, ani zmiennego, uzależnionego od wyników zarządzania dobrowolnym funduszem emerytalnym przez towarzystwo emerytalne. PTE aby mogło oferować IKE musiało utworzyć taki dobrowolny fundusz. W nim są lokowane pieniądze oszczędzających.

Plan Emerytalny Nordea IKZE stanowi fundusz zrównoważony, dla którego benchmark składa się w 50 proc. z obligacji, w 40 proc. z akcji, a w 10 proc. z depozytów i bankowych papierów wartościowych.

Po zakończeniu promocji zarządzanie kontem IKZE w Nordea PTE będzie objęte standardową, niezmienną opłatą stałą w wysokości maksymalnie 1,95 proc. aktywów oraz opłatą zmienną od przekroczenia benchmarku w wysokości 15 proc., która będzie pobierana jedynie w przypadku osiągnięcia przez fundusz pozytywnego wyniku.

 

 

O IKZE

IKZE to produkt należący do III filara systemu emerytalnego, umożliwiający oszczędzanie z myślą o emeryturze. IKZE stanowi jeden ze sposobów na zmniejszanie istotnej różnicy między ostatnim wynagrodzeniem, a świadczeniami emerytalnymi, jakie będziemy otrzymywać w przyszłości. W ramach IKZE może oszczędzać osoba osiągająca dochody i mająca minimum 16 lat.  Posiadacze IKZE mogą korzystać z ulgi podatkowej, odliczanej od podstawy opodatkowania ujmowanej w rozliczeniu rocznym (PIT). Wpłaty dokonane w roku 2012 będzie można, zgodnie z indywidualnym limitem, rozliczyć już w roku kolejnym. Oznacza to, że od roku 2013 można zmniejszyć swój podatek. Do wypłaty zgromadzonych środków będą uprawnione osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (w przypadku kobiet 60., a w przypadku mężczyzn 65. rok życia) oraz dokonywały wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych. Środki będzie można otrzymać w formie jednorazowej wypłaty lub comiesięcznego świadczenia. Posiadacz IKZE może wskazać, komu w razie jego śmierci zostaną przekazane zgromadzone środki.

Oszczędzający, którzy zdecydują się na skorzystanie z promocji nie zapłacą ani wynagrodzenia stałego, ani zmiennego, uzależnionego od wyników zarządzania dobrowolnym funduszem emerytalnym przez towarzystwo emerytalne. PTE aby mogło oferować IKE musiało utworzyć taki dobrowolny fundusz. W nim są lokowane pieniądze oszczędzających.

Plan Emerytalny Nordea IKZE stanowi fundusz zrównoważony, dla którego benchmark składa się w 50 proc. z obligacji, w 40 proc. z akcji, a w 10 proc. z depozytów i bankowych papierów wartościowych.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami