Promocja dla oszczędzających na IKZE w Nordea PTE

Osoby, które zdecydują się na zawarcie z Nordea PTE umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) do 30 września nie będą ponosić opłaty za zarządzanie

Publikacja: 20.04.2012 06:25

Oszczędzający, którzy zdecydują się na skorzystanie z promocji nie zapłacą ani wynagrodzenia stałego, ani zmiennego, uzależnionego od wyników zarządzania dobrowolnym funduszem emerytalnym przez towarzystwo emerytalne. PTE aby mogło oferować IKE musiało utworzyć taki dobrowolny fundusz. W nim są lokowane pieniądze oszczędzających.

Plan Emerytalny Nordea IKZE stanowi fundusz zrównoważony, dla którego benchmark składa się w 50 proc. z obligacji, w 40 proc. z akcji, a w 10 proc. z depozytów i bankowych papierów wartościowych.

Po zakończeniu promocji zarządzanie kontem IKZE w Nordea PTE będzie objęte standardową, niezmienną opłatą stałą w wysokości maksymalnie 1,95 proc. aktywów oraz opłatą zmienną od przekroczenia benchmarku w wysokości 15 proc., która będzie pobierana jedynie w przypadku osiągnięcia przez fundusz pozytywnego wyniku.

 

 

O IKZE

IKZE to produkt należący do III filara systemu emerytalnego, umożliwiający oszczędzanie z myślą o emeryturze. IKZE stanowi jeden ze sposobów na zmniejszanie istotnej różnicy między ostatnim wynagrodzeniem, a świadczeniami emerytalnymi, jakie będziemy otrzymywać w przyszłości. W ramach IKZE może oszczędzać osoba osiągająca dochody i mająca minimum 16 lat.  Posiadacze IKZE mogą korzystać z ulgi podatkowej, odliczanej od podstawy opodatkowania ujmowanej w rozliczeniu rocznym (PIT). Wpłaty dokonane w roku 2012 będzie można, zgodnie z indywidualnym limitem, rozliczyć już w roku kolejnym. Oznacza to, że od roku 2013 można zmniejszyć swój podatek. Do wypłaty zgromadzonych środków będą uprawnione osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (w przypadku kobiet 60., a w przypadku mężczyzn 65. rok życia) oraz dokonywały wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych. Środki będzie można otrzymać w formie jednorazowej wypłaty lub comiesięcznego świadczenia. Posiadacz IKZE może wskazać, komu w razie jego śmierci zostaną przekazane zgromadzone środki.

Oszczędzający, którzy zdecydują się na skorzystanie z promocji nie zapłacą ani wynagrodzenia stałego, ani zmiennego, uzależnionego od wyników zarządzania dobrowolnym funduszem emerytalnym przez towarzystwo emerytalne. PTE aby mogło oferować IKE musiało utworzyć taki dobrowolny fundusz. W nim są lokowane pieniądze oszczędzających.

Plan Emerytalny Nordea IKZE stanowi fundusz zrównoważony, dla którego benchmark składa się w 50 proc. z obligacji, w 40 proc. z akcji, a w 10 proc. z depozytów i bankowych papierów wartościowych.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami