Od połowy roku każdy ubezpieczony i płatnik, który opłaca składki za nie więcej niż sto osób, będą mieli swoje internetowe konto w ZUS.

Przez Internet możliwe będzie sprawdzanie stanu swoich rachunków emerytalnych, uzyskanie informacji o pieniądzach przesyłanych do otwartych funduszy emerytalnych, przesyłanie dokumentów ubezpieczeniowych, uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami oraz rezerwowanie wizyty w oddziałach ZUS. ZUS chce też wprowadzić dla małych płatników możliwość prowadzenia usług transakcyjnych.

Każda osoba będzie mogła sprawdzić ile hipotetycznie wyniesie jego emerytura ( z ZUS) na podstawie faktycznych danych.

Zbigniew Derdziuk prezes ZUS, zapowiada, że w nowym portalu dostępna będzie usługa doradcy wirtualnego. – Dodatkowo zwiększymy  liczbę osób pracujących w infoliniach. Teraz jest to ok. 60 osób, będzie dwa razy więcej - dodaje.

Nowy system informatyczny będzie dopasowany do potrzeb osób słabowidzących – będzie go można oglądać w wersji o wysokim kontraście.