Według informacji agencji Reuters, PKO BP prowadzi rozmowy w sprawie odkupienia funduszu emerytalnego ING. Z kolei PZU ma chrapkę na aktywa ubezpieczeniowe ING. Reuters nie sprecyzował, czy PKO BP i PZU występują razem w negocjacjach.

ING odmówiło komentarza. Podobnie jak PKO BP i PZU.

Zdaniem naszych rozmówców takich rozmów nie należy wykluczyć. Grupa ING od 2008 r. sprzedaje spółki, w tym choćby w USA czy Ameryce Południowej.Obecnie planuje wyjść z rynku azjatyckiego.

ING korzystało z pomocy rządowej, w ramach której zobowiązało się do sprzedaży części biznesu do 2013 r.

ING OFE to największy fundusz w Polsce. Na koniec marca zarządzał aktywami wysokości 56,6 mld zł. Do PKO BP należy fundusz emerytalny PKO BP Bankowy, dziewiąty pod względem aktywów w zarządzaniu (8,3 mld zł).