Minimalna składka umożliwiająca zawarcie umowy ubezpieczenia Compensa IKZE to 308 zł - wynika ze strony internetowej ubezpieczyciela. Z czego 300 zł to składka przeznaczona na zakup funduszy kapitałowych, a 8 zł to składka ochronna. Zapewnia ona ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci oszczędzającego przez 12 miesięcy. Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci wynosi 2 tys. zł. Nie ma obowiązku regularnego opłacania składek przeznaczonych na nabycie funduszy kapitałowych, natomiast regularnie musi być opłacana część ochronna.

W ramach Compensa IKZE ubezpieczyciel oferuje możliwość alokowania składki funduszowej do 4 UFK o różnym poziomie ryzyka: C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (fundusz akcyjny), Legg Mason Strateg (fundusz zrównoważony), ING Globalny Długu Korporacyjnego (fundusz bezpieczny), Gwarantowany Compensa (fundusz gwarantowany). Alokacja i konwersja składki kapitałowej między funduszami jest bezpłatna.

Oprócz Compensa TUnŻ, IKZE oferuje już 4 innych ubezpieczycieli: Aviva TUnŻ, ING TUnŻ, Pramerica Życie TUiR i PZU Życie. Na przełomie pierwszego i drugiego kwartału z ofertą nowego produktu służącego do oszczędzania na przyszłość ma wyjść AXA Życie, a w drugim kwartale -  Generali Życie.