- Nie planujemy wypłacać dywidendy w tym roku. W przyszłym roku zobaczymy – powiedział Artur Olech, prezes grupy Generali w Polsce w czasie czwartkowej konferencji.

Generali PTE miało w ubiegłym roku zysk netto na poziomie nieco ponad 24 mln zł.  Dla porównania rok wcześniej jej zysk był wyższy i wyniósł 40,7 mln zł.

Dotychczas PTE dwukrotnie podzieliło się zyskiem z akcjonariuszem (towarzystwem ubezpieczeń majątkowych Generali).  Wypłaciło dywidendę w 2010 r. i w 2009 r. Łącznie na kwotę 47,5 mln zł. Dla porównania w latach 2004-2011 spółka zarobiła w sumie 166 mln zł.

- Od początku nie planowaliśmy w tym roku wypłacać dywidendy z PTE – zapewnia Olech. Jak dodaje nie jest to efekt pisma rozesłanego do towarzystw emerytalnych przez nadzór.

Przypomnijmy Komisja Nadzoru Finansowego zaapelowała do towarzystw o ostrożną politykę dywidendową. Zaleca PTE nawet nie wypłacanie dywidendy, jeśli spełniają jeden lub więcej z czterech warunków zapisanych w piśmie:  w tym relacja aktywów OFE do kapitałów PTE lub płynnych aktywów PTE nie powinna być niższa niż 1,25 proc. aktywów funduszu. Dwa inne warunki wynikają z ocen tzw. BION, które nadzór nadają poszczególnym podmiotom i nie są one powszechnie znane.