Wypłata pierwszej emerytury przez ZUS

Czytelnik pyta o termin wypłaty pierwszej emerytury. ZUS odpowiada, że przepisy szczegółowo określają termin jaki ma oddział ZUS do wydania tzw. „pierwszej" decyzji w sprawie przyznania świadczenia

Publikacja: 20.03.2012 13:13

Wypłata pierwszej emerytury przez ZUS

Foto: ROL

Mam  żonę na emeryturze, przeszła na nią 1 lutego. Emeryci mają ulgę na komunikację, niestety do tej pory nie dostała żadnej książeczki i papierów. Dlaczego tyle to trwa? Oczywiście  nie dostała także emerytury choć wszystkie dokumenty złożyła już w grudniu (kompletne). Pierwsza wypłata nastąpi może w kwietniu.

Przepisy szczegółowo określają termin jaki ma Oddział ZUS do wydania tzw. „pierwszej" decyzji w sprawie przyznania świadczenia.  Zobowiązany jest ją wydać, na wniosek o przyznanie emerytury lub renty, w terminie 30 dni od  wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji (art. 118 ustawy emerytalnej).

Wyjaśnienie owej ostatniej okoliczności należy rozumieć jako ostateczne rozstrzygnięcie wszelkich kwestii koniecznych do ustalenia, czy świadczeni jest należne, czy też nie.

Wnioski w sprawie świadczeń wpływają codziennie, a więc część z nich wpływa również

w końcu miesiąca. Prawdopodobne jest więc, że proces ich rozpatrzenia zakończy się w miesiącu kolejnym, ale jeżeli prawo do świadczenia ustalone jest od poprzedniego miesiąca, wypłata następuje za dwa miesiące.

W niektórych sprawach prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Sprawa zatem może pozostawać w załatwieniu dłużej niż 30 dni od daty wpływu wniosku.

 

 

 

Poruszona w pytaniu kwestia dokumentów uprawniających do ulg komunikacyjnych nie należy do właściwości ZUS, gdyż dokumenty uprawniające do ulg regulowane są przepisami własnymi przewoźników. Poza tym, jak podkreśla ZUS, przykład podany przez czytelnika wykracza poza praktykę procedowania i jeśli odpowiada faktom jest przypadkiem odosobnionym

ZUS

Mam  żonę na emeryturze, przeszła na nią 1 lutego. Emeryci mają ulgę na komunikację, niestety do tej pory nie dostała żadnej książeczki i papierów. Dlaczego tyle to trwa? Oczywiście  nie dostała także emerytury choć wszystkie dokumenty złożyła już w grudniu (kompletne). Pierwsza wypłata nastąpi może w kwietniu.

Przepisy szczegółowo określają termin jaki ma Oddział ZUS do wydania tzw. „pierwszej" decyzji w sprawie przyznania świadczenia.  Zobowiązany jest ją wydać, na wniosek o przyznanie emerytury lub renty, w terminie 30 dni od  wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji (art. 118 ustawy emerytalnej).

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży