- Wyrażam pełną wolę i otwartość do porozumienia, ale to nie oznacza, że nie mamy też determinacji. Mamy determinację, bo ten nadrzędny cel, jakim jest uporządkowanie spraw emerytalnych i stworzenie modelu powszechnego dla wszystkich grup, jest tutaj w oczywisty sposób widoczny. Nadrzędność systemowa jest o wiele istotniejsza niż kwestie finansowe - zaznaczył minister Michał Boni, odnosząc się do propozycji likwidacji Funduszu Kościelnego.

W czwartek podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski szef Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAC) przedstawił stronie kościelnej propozycje związane z likwidacją Funduszu. Zgodnie z nimi prawo przekazywania części podatku (0,3) na cele związane z misją publiczną Kościołów i związków wyznaniowych obowiązywałoby od 1 stycznia 2013 roku, natomiast usamodzielnienie płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne miałoby nastąpić od 1 stycznia 2014 roku.