Kolejny miesiąc rosną aktywa TFI

Trwa dobra passa na rynku funduszy inwestycyjnych. W lutym środki w nich zgromadzone wzrosły o 3,2 mld zł, czyli prawie 3 proc.

Publikacja: 08.03.2012 15:51

Kolejny miesiąc rosną aktywa TFI

Foto: Analizy Online

Na koniec miesiąca aktywa w zarządzaniu funduszy inwestycyjnych warte były 120,8 mld zł, czyli najwięcej od 7 miesięcy - wynika z danych firmy Analizy Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Wartość aktywów zebranych na naszym rynku wyrażona we wspólnej walucie zwiększyła się w tym czasie o 5 proc., do 29,2 mld euro.

 

Do wzrostu aktywów w ostatnich 2 miesiącach przyczyniło się głównie, obserwowane od początku roku, ożywienie na rynkach finansowych. Zdecydowana większość funduszy wypracowała w takich warunkach dodatnie wyniki. W lutym do wzrostu aktywów przyczynili się także sami klienci, którzy znacznie więcej środków ulokowali w funduszach, niż z nich wypłacili. Według szacunków Analiz Online, lutowe saldo wpłat i wypłat było najwyższe od grudnia 2010 roku i wyniosło 1,9 mld zł.

Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż mniej więcej połowa tej kwoty to efekt trzeciej tury wnoszenia pieniędzy do funduszu PZU SFIO Dłużny, utworzonego na potrzeby grupy PZU. Podobnie jak w poprzednich transzach, wartość wniesionych środków wyniosła ok. 1 mld zł.

Transfer środków do tego funduszu, ale również spore zainteresowanie klientów innymi funduszami dłużnymi, spowodowały, iż w lutym aktywa przez nie zarządzane wzrosły aż o 8,4 proc. Tym samym na koniec miesiąca osiągnęły najwyższą w historii wartość 22 mld zł. Tak duży wzrost aktywów przyczynił się również do zwiększenia udziału w rynku do 18,2 proc., dzięki czemu fundusze dłużne stały się obecnie drugim pod względem wielkości segmentem, prześcigając fundusze mieszane.

W lutym największą dynamikę przyrostu środków odnotowały fundusze absolutnej stopy zwrotu, których aktywa wzrosły o jedną dziesiątą do 3,4 mld zł. To zasługa bardzo dobrych wyników subskrypcji na certyfikaty jednego z funduszy.

W minionym miesiącu wzrosły również aktywa funduszy akcyjnych. Tym razem dynamika sięgnęła 3,8 proc., do czego przyczyniła się nie tylko dobra koniunktura, ale również istotna przewaga wpłat nad wypłatami. Klienci chętnie nabywali jednostki funduszy akcji polskich uniwersalnych, a także akcji małych i średnich spółek. Dzięki temu wartość aktywów, tego największego segmentu rynku, wzrosła do 24,6 mld zł, czyli najwyższego poziomu od sierpnia zeszłego roku.

 

 

W przeciwieństwie do funduszy akcyjnych, klienci wciąż wypłacają środki z funduszy mieszanych, które tylko dzięki korzystnym warunkom na rynku akcji oraz długu, zdołały powiększyć wartość zarządzanych aktywów o 0,5 proc. Środki w nich zgromadzone warte są obecnie ponad 22 mld zł.

W nieco większym stopniu przyrosły aktywa funduszy gotówkowych i pieniężnych, które dzięki zastrzykowi nowych środków zarządzają obecnie 18,6 mld zł, czyli aktywami o 0,9 proc. większymi niż miesiąc wcześniej. W lutym wzrosły również aktywa funduszy ochrony kapitału, niepublicznych, sekurytyzacyjnych oraz funduszy skupionych w ramach grupy „nieokreślone" (kiedy towarzystwa podają dane zagregowane dla kilku funduszy, często sklasyfikowanych do różnych grup).

Jedyną grupą funduszy, która odnotowała spadek aktywów (o -6,6 proc.) były fundusze rynku surowców. Przyczyniły się do tego zarówno ujemne stopy zwrotu, jak również przewaga umorzeń nad nabyciami.

 

Na koniec miesiąca aktywa w zarządzaniu funduszy inwestycyjnych warte były 120,8 mld zł, czyli najwięcej od 7 miesięcy - wynika z danych firmy Analizy Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Wartość aktywów zebranych na naszym rynku wyrażona we wspólnej walucie zwiększyła się w tym czasie o 5 proc., do 29,2 mld euro.

Do wzrostu aktywów w ostatnich 2 miesiącach przyczyniło się głównie, obserwowane od początku roku, ożywienie na rynkach finansowych. Zdecydowana większość funduszy wypracowała w takich warunkach dodatnie wyniki. W lutym do wzrostu aktywów przyczynili się także sami klienci, którzy znacznie więcej środków ulokowali w funduszach, niż z nich wypłacili. Według szacunków Analiz Online, lutowe saldo wpłat i wypłat było najwyższe od grudnia 2010 roku i wyniosło 1,9 mld zł.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora