Trudna odpowiedź na fundamentalne pytanie

Powinniśmy zadać fundamentalne pytanie: Jest możliwość dziedziczenia "zapisów w ZUS", czy nie ma takiej możliwości? To pytanie jest tym bardziej aktualne w obliczu proponowanych zmian wydłużających wiek emerytalny do 67 lat

Publikacja: 07.03.2012 20:16

W broszurze: Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Reforma systemu emerytalno-rentowego w Polsce (Biuro Pełnomocnika Rządu d/s Reformy Zabezpieczenia Społecznego; Warszawa, czerwiec 1997), napisano: "Część płacących składki nie dożywa momentu przejścia na emeryturę. Przez okres, w którym były płacone składki, zgromadzili na koncie MKUE (czytaj: w I filarze w ZUS-ie) pewną sumę. Konto MKUE (czytaj: I filar w ZUS) jest jednak jedynie kontem uprawnień, a nie kontem w banku lub funduszu emerytalnym. Nie ma więc na nim faktycznych sum - wpłacone składki zostały przekazane emerytom. Nie ma więc możliwości dziedziczenia MKUE (czytaj: środków zapisywanych na koncie w I filarze)"

Spróbujmy więc, w świetle tych wyjaśnień, spojrzeć ponownie na to jak potraktowano część składki przesuniętej z OFE do ZUS (5% z 7,3%). Czy przesunięto te środki na konto ZUS w I filarze, w którym jak nam wyjaśniono: "Nie ma możliwości dziedziczenia"?

Nie. Zdecydowano się na utworzenie "superkonta" w ZUS, nazwanego subkontem w ramach II filaru, na którym, co prawda, nie ma "faktycznych sum - wpłacone składki zostają przekazane emerytom", ale, dzisiaj już wiemy, że słowa: "Nie ma więc możliwości dziedziczenia" zastąpiono innymi słowami: „Są dziedziczone na takich samych zasadach jak w OFE".

W związku z tym powinniśmy zadać fundamentalne z naszego punktu widzenia pytanie:  Jest możliwość dziedziczenia "zapisów w ZUS", czy nie ma takiej możliwości?

To pytanie jest tym bardziej aktualne w obliczu proponowanych zmian wydłużających wiek emerytalny do 67 lat (wyjaśnienie jaki jest status składek zapisanych na koncie w I filarze?), czyli wydłużenia o 2 lata okresu, w którym zgon ubezpieczonego generuje „czysty" zysk dla budżetu.

 

 

Maciej Rogala związał zawodową karierę z dobrowolnymi planami emerytalnymi. Założył firmę EDINEM, Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna, która zajmuje się szkoleniami z zakresu reformy emerytalnej oraz produktów inwestycyjnych. Opublikował trzy książki.

W broszurze: Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Reforma systemu emerytalno-rentowego w Polsce (Biuro Pełnomocnika Rządu d/s Reformy Zabezpieczenia Społecznego; Warszawa, czerwiec 1997), napisano: "Część płacących składki nie dożywa momentu przejścia na emeryturę. Przez okres, w którym były płacone składki, zgromadzili na koncie MKUE (czytaj: w I filarze w ZUS-ie) pewną sumę. Konto MKUE (czytaj: I filar w ZUS) jest jednak jedynie kontem uprawnień, a nie kontem w banku lub funduszu emerytalnym. Nie ma więc na nim faktycznych sum - wpłacone składki zostały przekazane emerytom. Nie ma więc możliwości dziedziczenia MKUE (czytaj: środków zapisywanych na koncie w I filarze)"

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora