Jak wydłużenie aktywności zawodowej wpłynie na wysokość emerytur?

Rozgorzała na dobre debata o podnoszeniu wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn. W trakcie tej debaty przedstawiane są różne argumenty, stosunkowo mało wydaje się jednak mówi się o tym, jak ta zmiana wpłynie na przyszłe emerytury

Publikacja: 07.03.2012 13:45

Agnieszka Chłoń-Domińczak

Agnieszka Chłoń-Domińczak

Foto: ROL

W nowym systemie, można to lapidarnie ująć „jesteśmy kowalami własnej emerytury". Można to krótko zapisać równaniem:

 

 

Przez nasze decyzje dotyczące długości aktywności zawodowej, rozwój i inwestowanie w swoje kompetencje, a także własne oszczędzanie możemy wpływać na wszystkie parametry tego równania.

Stopa składki na naszą emeryturę składa się z części obowiązkowej – tego, co wpłacamy na nasze konta emerytalne w ZUS i w OFE, ale także z części dobrowolnej, wynikającej z naszej dodatkowej zapobiegliwości. Czyli w ten sposób możemy dbać o naszą emeryturę. Podnosząc swoje kompetencje, zdobywając nowe kwalifikacje poprawiamy swoją produktywność, a zatem i wynagrodzenie.

Niemniej jednak dzisiaj chciałam skupić się na tym, w jakim stopniu wiek emerytalny wpływa na dwa pozostałe parametry w tym równaniu – lata pracy i lata emerytury.

Zgodnie ze statystykami Głównego Urzędu Statystycznego, kobieta 65-letnia ma przed sobą jeszcze około 20 lat życia. Jest to więcej niż jeszcze dwie dekady temu – wówczas to kobiety 60-letnie mogły oczekiwać, że średnio będą żyły jeszcze około 20 lat. Żyjemy coraz dłużej, a to właśnie wpływa na proporcje z jakimi dzielimy nasze życie na okres aktywności zawodowej i okres emerytury.

Wyobraźmy sobie kobietę, która rozpoczyna pracę mając 25 lat. Jeżeli przejdzie ona na emeryturę w wieku 60 lat, to oznacza że będzie pracować (zakładając brak przerw w pracy) przez 35 lat, a następnie przez około 25 lat pobierać emeryturę. Oznacza to, że na 1 rok emerytury przypadać będzie 1,4 lat pracy i oszczędzania  na emeryturę. Jeżeli kobieta ta przejdzie na emeryturę w wieku 67 lat, to na jeden rok emerytury gromadzić będzie środki średnio przez 2,3 lat. To oczywiście oznacza, że emerytura może być wyższa.

Warto też zwrócić na istotną cechę nowego systemu emerytalnego – im dłużej oszczędzamy, tym szybciej przyrastają nasze oszczędności. Najlepiej to widać, jeżeli zadamy sobie pytanie: jak długo powinniśmy oszczędzać, aby w obowiązkowym systemie zgromadzić kapitał w kwocie 100 tys. zł.? W przypadku pierwszych 100 tys. jest to okres około 14 lat (a więc taką kwotę gromadzi osoba przed 40-tką). Kolejne 100 tys. zgromadzi w trakcie następnych 8 lat – zatem już niemal przez dwa razy krótszy okres. Żeby do naszego konta dołożyć kolejne 100 tys. to jest już około 6-letni okres, z każdymi kolejnymi 100 tysiącami ten okres dalej się skraca: 4 lata, 3 lata..... W efekcie, przez 7 dodatkowych lat – od 60 do 67 roku życia kapitał na kontach emerytalnych (tylko w systemie obowiązkowym) przyrasta o połowę. Warto się o to pokusić.

Spójrzmy teraz na mianownik ułamka – okres pobierania emerytury. Dzisiaj osoba 60-letnia ma przed sobą zgodnie z danymi GUS prawie 21 lat życia (251,5 miesięcy). W przypadku osoby 67-letniej jest to trochę powyżej 16 lat (192,1 miesięcy). Zatem o niemal ¼ skraca się okres, przez który trzeba podzielić oszczędności w okresie przebywania na emeryturę.

Podsumowując, jeżeli zgromadzimy o połowę więcej, a następnie kwotę tę będziemy dzielić o ¼ krótszy okres, to w sumie nasza emerytura wzrośnie dwa razy. Warto zatem o tym pamiętać, kiedy myślimy o wydłużaniu wieku emerytalnego.

 

dr Agnieszka Chłoń-Domińczak związana jest ze Szkołą Główną Handlową. Od 2002 do 2008 pełniła funkcję dyrektora departamentu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, z przerwą w okresach od grudnia 2004 do listopada 2005 (gdy zajmowała stanowisko podsekretarza stanu w resorcie polityki społecznej) i w 2007 (gdy od stycznia do sierpnia była radcą w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego).Od stycznia 2008 r. do lipca 2009 r. była wiceministrem pracy. W latach 1997–1999 pracowała w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Systemów Zabezpieczenia Społecznego jako analityk i wicedyrektor.

W 2009 została uhonorowana Nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego "za wysokie kwalifikacje, które łączy z wielkim zaangażowaniem w działaniach dla dobra publicznego".

W nowym systemie, można to lapidarnie ująć „jesteśmy kowalami własnej emerytury". Można to krótko zapisać równaniem:

Przez nasze decyzje dotyczące długości aktywności zawodowej, rozwój i inwestowanie w swoje kompetencje, a także własne oszczędzanie możemy wpływać na wszystkie parametry tego równania.

Pozostało 92% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora