Fundusze inwestycyjne zarabiały w lutym

Drugi miesiąc z rzędu większość klientów funduszy inwestycyjnych podlicza zyski. Wprawdzie stopy zwrotu nie były tak wysokie, jak w styczniu, jednak co istotne, spośród prawie 580 funduszy, dodatni wynik wypracowało prawie 480

Publikacja: 05.03.2012 13:02

Fundusze inwestycyjne zarabiały w lutym

Foto: Analizy Online

Spośród sklasyfikowanych przez Analizy Online grup, najlepiej w lutym wypadły fundusze akcji polskich małych i średnich spółek. To właśnie giełdowe maluchy wyraźnie lepiej zachowywały się w lutym. Fundusze inwestujące w tym segmencie rynku zarobiły średnio 6,2 proc. Najlepiej wypadły dwa fundusze skupiające się na najmniejszych spółkach: KBC Akcji Małych Spółek SFIO (9,4 proc.) oraz Amplico Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) (8,3 proc.). Słabiej od benchmarku wypadło 7 funduszy, w tym Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO), którego jednostka zyskała tylko 2,3 proc.

 

Słabiej wypadły fundusze akcji polskich uniwersalnych, które zarobiły średnio 2,6 proc. To i tak wynik lepszy od benchmarku, który zbudowany jest z WIG-u. Indeks szerokiego rynku zyskał w lutym tylko 1,5 proc. Rozrzut wyników w tej licznej grupie funduszy był spory. Podczas gdy zarządzającemu Copernicus Akcji Dywidendowych (Copernicus FIO) udało się wypracować dwucyfrową stopę zwrotu, trzech innych zarządzających poniosło straty sięgające w przypadku KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP) -0,7 proc. Wśród najsłabszych funduszy dominują te, które większość aktywów ulokowały w akcje spółek o największej kapitalizacji.

 

W sumie w lutym szesnaście funduszy wypracowało dwucyfrowy wynik. Poza wspomnianym funduszem z Copernicus Capital TFI, znajdziemy tu bardzo ryzykowne fundusze z Superfund TFI, które charakteryzują się ogromnymi skokami wycen. Wśród najbardziej zyskownych inwestycji są również dwa fundusze akcji japońskich. Indeks giełdy japońskiej Nikkei 225 poszybował w lutym aż o ponad 10 proc. i tyle też zarobiły ING (L) Japonia (ING SFIO) oraz PKO Akcji Rynku Japońskiego (JPY) (Światowy Fundusz Walutowy SFIO). Zdecydowana większość funduszy akcji zagranicznych wypracowała w lutym zyski, jednak w tym gronie znalazło się 5 funduszy, które zakończyły miesiąc ze stratą. Wśród nich znalazł się lider zeszłego roku - PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy), którego jednostka straciła na wartości -0,3 proc. Mimo to, stopa zwrotu tego funduszu za ostatnie 12 miesięcy wciąż pozostaje najwyższa spośród wszystkich funduszy akcji zagranicznych.

 

Sprawdź wyniki wszystkich funduszy inwestycyjnych

 

Analizując wyniki funduszy inwestujących zagranicą trzeba pamiętać, iż poza koniunkturą w danym regionie, duży wpływ na wyniki ma kurs waluty. W ostatnich tygodniach złoty wyraźnie się umacniał w stosunku do głównych walut, co w efekcie miało negatywny wpływ na notowania funduszy wycenianych w polskiej walucie.

Na tym tle bardzo dobrze wypadły fundusze dłużne polskich papierów. Choć wzrosty cen krajowego długu nie były już tak wysokie jak w styczniu, to indeks obligacji skarbowych IROS zakończył miesiąc na porządnym plusie (0,67 proc.). Średni wynik funduszy inwestujących w tym segmencie rynku był nawet nieco wyższy i dla funduszy polskich papierów skarbowych wyniósł 0,69 proc., a uniwersalnych 0,84 proc. Jednym z najlepszych funduszy okazał się Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (Aviva Investors FIO), którego jednostka zyskała 1,7 proc. Fundusz ten działa dopiero od kilku tygodni, ale znając dokonania jego zarządzających, można przypuszczać, że jeszcze niejednokrotnie będzie mógł się pochwalić bardzo dobrymi wynikami. Trzeba jednak pamiętać, iż jest to fundusz o podwyższonym ryzyku, bowiem jego polityka zakłada agresywne poszukiwanie dodatkowych stóp zwrotu. Mimo korzystnych warunków rynkowych jeden fundusz poniósł straty. Jednostka Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) zmniejszyła swą wartość o -0,1 proc.

 

Spośród sklasyfikowanych przez Analizy Online grup, najlepiej w lutym wypadły fundusze akcji polskich małych i średnich spółek. To właśnie giełdowe maluchy wyraźnie lepiej zachowywały się w lutym. Fundusze inwestujące w tym segmencie rynku zarobiły średnio 6,2 proc. Najlepiej wypadły dwa fundusze skupiające się na najmniejszych spółkach: KBC Akcji Małych Spółek SFIO (9,4 proc.) oraz Amplico Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) (8,3 proc.). Słabiej od benchmarku wypadło 7 funduszy, w tym Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO), którego jednostka zyskała tylko 2,3 proc.

Pozostało 83% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora