Emerytura mieszana jeszcze dla dwóch roczników

Jeszcze tylko dwa roczniki pań urodzonych w 1952 r. i 1953 r. mają możliwość rezygnacji z OFE i pobierania świadczenia wyłącznie z ZUS

Publikacja: 02.03.2012 06:47

Emerytura mieszana jeszcze dla dwóch roczników

Foto: Fotorzepa, Seweryn Sołtys

Dla pięciu roczników kobiet urodzonych w latach 1949-1953 wymyślono tzw. emeryturę mieszaną, gdzie świadczenia ustalono częściowo według starych, a częściowo według nowych zasad.  Dotyczy to pań urodzony w latach 1949-1953, które ukończą wiek emerytalny – 60 lat, czyli uprawniający do emerytury, w latach 2009-2013.

Takie świadczenie otrzymują panie, które płaciły składki tylko do ZUS, ale także te, które od 1999 r. odprowadzały część składki do otwartego funduszu emerytalnego. Warunkiem jest jednak rezygnacja z uczestnictwa w OFE. W latach 2009-2011 zdecydowało się na ten krok 2,3 tys. klientek OFE.

Emerytura mieszana może być też obliczana dla osób pracujących w szczególnych warunkach lub charakterze. To kobiety i mężczyźni występujący o przyznanie wcześniejszej emerytury na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej, którzy wiek uprawniający do eme­rytury osiągną w latach 2009-20. Dotyczy to także klientów OFE, ale podobnie jak we wcześniejszym przypadku muszą one zrezygnować z członkostwa w II filarze. W latach 2009-2011 r. było 2,1 tys. takich przypadków.

Po wydaniu decyzji o przyznaniu emerytury ZUS wykreśla takiego emeryta z centralnego rejestru członków funduszy emerytalnych i zawiadamia o tym odpowiedni fundusz. Z dniem uzyskania prawa do emerytury umowa z OFE stanie się więc nieważna.

Powrót do ZUS może być opłacalny zwłaszcza dla kobiet, które mają niewiele pieniędzy zgromadzonych w II filarze. Niezbyt długi okres oszczędzania w OFE mógł spowodować, że zbyt dużo nie odłożyły. Szczególnie jeśli np. w tym okresie miały jeszcze przerwę w pracy.

Co ważne emerytura mieszana z założenia przysługuje tym paniom, które bardzo mało pieniędzy zgromadziły w funduszach emerytalnych – czyli ich oszczędności są niższe od 20-krotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego (ok. 3,5  tys. zł). W takiej sytuacji osoby otrzymają świadczenie z pieniędzy zgromadzonych w I filarze i z kapitału początkowego.

Od 2014 r.  sposób wypłaty świadczeń z II filara, czyli z pieniędzy zgromadzonych w OFE, zostanie zmieniony. Nie wiadomo jednak jak będzie wyglądać, bo wciąż brakuje prawa w tym zakresie. Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, zapowiedziała, że prace nad projektem ustawy, który to ureguluje ruszą w maju lub czerwcu.

Pierwotnie zakładano, że część świadczenia z kapitałowej części systemu emerytalnego będą wypłacać specjalnie nowe instytucje – zakłady emerytalne. Ostatecznie uznano jednak, że to zbyt drogie rozwiązania. Później pojawiały się propozycje, by robiły to istniejące towarzystwa ubezpieczeń na życie. Równocześnie była minister pracy z PSL Jolanta Fedak proponowało by zgromadzone pieniądze osób w wieku przedemerytalnym trafiał do ZUS i aby ta instytucja zajęła się ich wypłatą (jak to już robi, wypłacając emerytury z pieniędzy zgromadzonych na koncie w I filarze). Który wariant zostaje wybrany, dopiero się przekonamy w przyszłości. Podobnie jak ustalone zostanie to jaki rodzaj świadczenia będzie wypłacany z pieniędzy gromadzonych w OFE. Tu możliwości też jest kilka.

 

 

Stan konta członka OFE

zależy od wysokości składek, które ZUS przesłał na jego rachunek, wyników inwestycyjnych OFE, a przede wszystkim od tego, czy dany członek przez cały okres swojego członkostwa w OFE pracował, a tym samym ZUS regularnie przesyłał na jego rachunek składki. Niskie kapitały na kontach niektórych kobiet mogą wynikać z różnych powodów np. z niskiego wynagrodzenia czy braku składek. A te mogły nie wpływać także z różnych powodów. Osoba mogła przerwać pracę czy umrzeć. Poza tym mogą to być środki np. odziedziczone po kimś, kto był klientem funduszu.

 

 

Jak liczona jest emerytura mieszana

Proporcje obu części emerytury - to znaczy ustalonej według dotychczasowych zasad (starej, z dopłatą państwa) i ustalonej według nowych zasad (czyli wynikającej z zebranych składek i średniego czasu  na emeryturze) – zależały wyłącznie od tego, w którym roku osoba zainteresowana osiągnęła wiek emerytalny, a nie od tego, kiedy złoży wniosek o przyznanie emerytury.  I tak emerytura ta wynosiła:

80 proc. starej i 20 proc. nowej emerytury, jeżeli wiek został osiągnięty w 2009 r.,

70 proc. starej i 30proc. nowej emerytury, jeżeli wiek został osiągnięty w 2010 r.,

55 proc. starej i 45 proc. nowej emerytury, jeżeli wiek zostanie osiągnięty w 2011 r.,

35 proc. starej i 65proc. nowej emerytury, jeżeli wiek zostanie osiągnięty w 2012 r.,

20proc. starej i 80proc. nowej emerytury, jeżeli wiek zostanie osiągnięty w 2013 r.

 

 

Większość świadczenia dla pierwszych roczników kobiet, które osiągną wiek 60 lat, począwszy od 2009 r. pochodzić będzie z ZUS-u; przykładowo dla kobiety urodzonej w 1949 r. część z OFE stanowić będzie 7 proc. wysokości świadczenia; z ZUS – 12 proc., z kapitału początkowego – 81 proc. dla emerytury przyznanej w 2009 r.

 

 

Dla pięciu roczników kobiet urodzonych w latach 1949-1953 wymyślono tzw. emeryturę mieszaną, gdzie świadczenia ustalono częściowo według starych, a częściowo według nowych zasad.  Dotyczy to pań urodzony w latach 1949-1953, które ukończą wiek emerytalny – 60 lat, czyli uprawniający do emerytury, w latach 2009-2013.

Takie świadczenie otrzymują panie, które płaciły składki tylko do ZUS, ale także te, które od 1999 r. odprowadzały część składki do otwartego funduszu emerytalnego. Warunkiem jest jednak rezygnacja z uczestnictwa w OFE. W latach 2009-2011 zdecydowało się na ten krok 2,3 tys. klientek OFE.

Pozostało 88% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży