OFE w tym roku będą mieć zysk

Zarządzający funduszami emerytalnymi przewidują, że w tym roku zarobią dla klientów. Ich wynik z inwestycji może wynieść od kilku do 10 proc.

Publikacja: 29.02.2012 06:46

Zarządzający OFE przewidują wzrosty na giełdzie w 2012 r.

Zarządzający OFE przewidują wzrosty na giełdzie w 2012 r.

Foto: Fotorzepa, Szymon Laszewski Szymon Laszewski

Czy rynek akcji przyniesie zyski inwestorom w tym roku? Zdaniem osób odpowiedzialnych za inwestycje w funduszach emerytalnych tak właśnie będzie – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród nich przez „Rz". Zresztą nie są w tym względzie osamotnieni.

Wśród zarządzających OFE, którzy odpowiadają za ponad 230 mld zł oszczędności emerytalnym Polaków, w tym roku rynek akcji wzrośnie o kilkanaście procent (średnia z przesłanych do nas ankiet). Szczególnie dobrze powinien zachować się indeks skupiający najmniejsze spółki giełdowe sWIG80, który może skoczyć o ponad 20 proc. Według niektórych nawet więcej. Z kolei najsłabiej zachowa się WIG20, czyli kursy największych spółek giełdowych.

- Spodziewamy się, że wzrost polskiego rynku akcji przekroczy 10 proc. – mówił na niedawnej konferencji Piotr Bień, starszy zarządzający portfelem akcji w ING PTE. Ale o konkretach nie mówił.

Bardziej sceptyczny jest Paweł Klimkowski, członek zarządu i zarządzający portfele akcji w Aviva PTE. Jego zdaniem zarówno rynek akcji jak i stopa zwrotu OFE będzie do końca roku dodatnia, ale niska jednocyfrowa. - Patrząc do przodu widać potencjalne trudności ze wzrostem PKB w Polsce spowodowane przez proces powolnego kończenia się inwestycji infrastrukturalnych. Z tego powodu szczególnie druga połowa roku oraz 2013 rok będą wyzwaniem aby podtrzymać wzrost polskiego PKB na poziomie około 3 proc. – uważa Klimkowski. W takim otoczeniu spółki budowlane zaczną wchodzić w najtrudniejszy okres – dodaje.

Według zarządzających funduszami zyski w granicach 5-6 proc.  powinny przynieść także inwestycje w obligacje skarbowe. Zwłaszcza te o długim terminie do wykupu.

- Stopy zwrotu polskich akcji i obligacji będą w tym roku determinowane przez rozwój sytuacji w Europie. Czynnikiem który może być punktem zwrotnym dla rynków są dane o koniunkturze w strefie Euro. Jeśli pojawiające się oznaki ożywienia utrzymają się w najbliższych miesiącach – ten rok będzie bardzo dobry zarówno na rynku akcji jak i obligacji – ocenia Marek Sojka, wiceprezes PTE PZU.

Dobre ocena sytuacji na rynku akcji i obligacji skłania zarządzających do prognozowania dodatniego wyniku inwestycyjnego w tym roku. Choć różnice co do wysokości ostatecznej stopy zwrotu branży OFE, co skorelowane jest z oceną rynku akcji, są spore. Najbardziej pesymistyczni stawiają na 4-5-proc. wynik OFE w tym roku, a optymiści na 10-proc. Średni wynik z przesłanych ankiet wskazuje na przeciętnie 8 proc. zysku funduszy.

W 2011 r. strata funduszy wynikająca z pogorszenia koniunktury na giełdzie w sierpniu wyniosła -4,8 proc. W latach 2000-2011 średnioroczna stopa zwrotu OFE wynosi nieco ponad 8 proc.

Zarządzający dość ostrożnie podchodzą do prognoz na ten rok. Zwłaszcza, że na początku ubiegłego roku także prognozowali dobre wyniki na 2011 r. Druga połowa roku je skorygowała. Co jednak ważne podkreślenia zarządzający i tak byli najmniej entuzjastycznie nastawieni do rynku na początku 2011 r. niż zarządzający funduszami inwestycyjnymi czy analitycy domów maklerskich.

Fundusze emerytalne mają obecnie sporo miejsca do dokonania nowych zakupów. ING OFE spodziewa się, że w tym roku fundusze emerytalne przeznaczą na zakup nowych akcji, więcej niż w minionym roku. Według ich szacunków zakupy OFE mogą przekroczyć 10 mld zł, gdy w 2011 r. wydały, według szacunków funduszu - 6,9 mld zł.

- Zwiększony limit inwestycji w akcje (od tego roku wynosi 45 proc. – od red.) i niski udział akcji w portfelach OFE pozwala oczekiwać, że OFE kupią więcej akcji -  ocenia Bień.

Zwłaszcza, że Skarb Państwa będzie sprzedawał pakiety akcji.

 

Prognozy zarządzających OFE

Rynek akcji

 

Rynek obligacji

Stopa zwrotu z obligacji skarbowych w 2012 r., w proc.

Średni wynik z ankiet przesłanych od ośmiu funduszy emerytalnych

Źródło: wyliczenia własne

 

Opinia

Rafał Mikusiński, prezes, szef inwestycji Amplico PTE

Naszym zdaniem nie tyle sektory, co dobra jakość bilansu, niskie zadłużenie i stopa dywidendy będą determinować stopy zwrotu z inwestycji w akcje.

W roku bieżącym tak jak przez ostatnie lata trudno jednoznacznie prognozować sytuację poszczególnych sektorów.

Z jednej strony oczekiwać należy podaży akcji ze strony Skarbu Państwa, z drugiej strony siła popytu, z uwagi na sytuację na rynku TFI jak i ograniczenie składek do OFE zależy w dużo większym stopniu od zainteresowania naszym rynkiem ze strony inwestorów zagranicznych, których sentyment napędzany jest sytuacją na innych rynkach.

W odniesieniu do rynku obligacji jesteśmy optymistyczni, z uwagi dobre dane wpływające na rynek stopy procentowej oraz pozytywne opinie zagranicznych banków inwestycyjnych o naszym rynku. Jednak i tutaj, z uwagi na bardzo wysokie zaangażowanie inwestorów zagranicznych sytuacja będzie się zmieniać w rytm wydarzeń na głównych rynkach kapitałowych.

Z pewnością w perspektywie całego roku 2012 dodatkowym czynnikiem niepewności jest wynik wyborów prezydenckich w USA z uwagi na dominujący wpływ amerykańskiego rynku kapitałowego w pozostałych częściach świata.

Czy rynek akcji przyniesie zyski inwestorom w tym roku? Zdaniem osób odpowiedzialnych za inwestycje w funduszach emerytalnych tak właśnie będzie – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród nich przez „Rz". Zresztą nie są w tym względzie osamotnieni.

Wśród zarządzających OFE, którzy odpowiadają za ponad 230 mld zł oszczędności emerytalnym Polaków, w tym roku rynek akcji wzrośnie o kilkanaście procent (średnia z przesłanych do nas ankiet). Szczególnie dobrze powinien zachować się indeks skupiający najmniejsze spółki giełdowe sWIG80, który może skoczyć o ponad 20 proc. Według niektórych nawet więcej. Z kolei najsłabiej zachowa się WIG20, czyli kursy największych spółek giełdowych.

Pozostało 86% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży