Polacy wycofują pieniądze z funduszy inwestycyjnych, ale już mniej

Polacy nadal wycofują pieniądze z funduszy inwestycyjnych, mniej już jednak niż w poprzednich miesiącach

Publikacja: 16.02.2012 14:21

Polacy wycofują pieniądze z funduszy inwestycyjnych, ale już mniej

Foto: Analizy Online

W styczniu saldo nabyć i odkupień w ramach krajowych funduszy inwestycyjnych było szósty miesiąc z rzędu ujemne i wyniosło 0,18 mld zł - podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Aktywność klientów była jednak wyraźnie niższa. Według danych otrzymanych z 381 funduszy prowadzonych przez TFI, które zdecydowały się na ich publikację, łączna wartość wpłat wyniosła w ubiegłym miesiącu 4,4 mld zł. To o blisko połowę mniej niż miesiąc temu i jednocześnie o ponad 2,2 mld zł mniej od średniej wartości wpłat, jakie co miesiąc notowały fundusze w zeszłym roku.

Również wartość wypłaconych pieniędzy istotnie się zmniejszyła. W styczniu klienci umorzyli jednostki warte łącznie 4,6 mld zł, podczas gdy w zeszłym roku co miesiąc klienci wypłacali średnio 7 mld zł.

 

 

W styczniu najwięcej nowych pieniędzy (342 mln zł) pozyskały fundusze dłużne. To najlepszy bilans sprzedaży od września minionego roku, kiedy głównie dzięki miliardowej wpłacie do funduszu dedykowanego, łączne saldo wpłat i wypłat sięgnęło 1,4 mld zł. Dobry wynik sprzedażowy w styczniu nie wynikał jednak ze zwiększonego zainteresowania klientów, tylko był efektem mniejszych odkupień. Klienci umorzyli jednostki warte łącznie 0,7 mld zł, najmniej od pół roku (w grudniu 2011 roku wyniosło -1,5 mld zł). Wartość wpłat wyniosła natomiast 1 mld zł, w porównaniu do 1,3 mld zł miesiąc wcześniej.

Dodatnie saldo wpłat i wypłat osiągnęły również fundusze absolutnej stopy zwrotu, które pozyskały netto 9,8 mln zł. Wprawdzie to niewielka kwota, jednak najwyższa od ponad pół roku.

Najwięcej środków z 7 segmentów rynkowych pozyskały w styczniu fundusze akcyjne, do których klienci wpłacili 1,4 mld zł. W porównaniu do poprzednich miesięcy, kiedy klienci wpłacali średnio ponad 2 mld zł, jest to jednak słaby wynik. Spadła również wartość odkupień, do -1,4 mld zł, dzięki czemu saldo tych operacji było najlepsze od maja zeszłego roku i wyniosło -8,3 mln zł.

Z ujemnym saldem zakończyły miesiąc fundusze akcji uniwersalnych, natomiast fundusze akcji małych i średnich spółek oraz sektorowe pozyskały netto odpowiednio 20 mln zł i 18 mln zł.

W styczniu ujemny bilans sprzedaży, ósmy miesiąc z rzędu, odnotowały również fundusze mieszane. Przewaga wypłat nad wpłatami sięgnęła tym razem -306 mln zł, podczas gdy w całym 2012 roku wyniosła łącznie -5,8 mld zł. Z kolei z funduszy gotówkowych i pieniężnych, w styczniu klienci wypłacili netto 177 mln zł.

Kolejny miesiąc z ujemnym bilansem sprzedaży, powiększył przewagę odkupień nad nabyciami liczonymi dla ostatnich 12 miesięcy do -3,4 mld zł.

 

W styczniu saldo nabyć i odkupień w ramach krajowych funduszy inwestycyjnych było szósty miesiąc z rzędu ujemne i wyniosło 0,18 mld zł - podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Aktywność klientów była jednak wyraźnie niższa. Według danych otrzymanych z 381 funduszy prowadzonych przez TFI, które zdecydowały się na ich publikację, łączna wartość wpłat wyniosła w ubiegłym miesiącu 4,4 mld zł. To o blisko połowę mniej niż miesiąc temu i jednocześnie o ponad 2,2 mld zł mniej od średniej wartości wpłat, jakie co miesiąc notowały fundusze w zeszłym roku.

Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości