Polacy wycofują pieniądze z funduszy inwestycyjnych, ale już mniej

Polacy nadal wycofują pieniądze z funduszy inwestycyjnych, mniej już jednak niż w poprzednich miesiącach

Publikacja: 16.02.2012 14:21

Polacy wycofują pieniądze z funduszy inwestycyjnych, ale już mniej

Foto: Analizy Online

W styczniu saldo nabyć i odkupień w ramach krajowych funduszy inwestycyjnych było szósty miesiąc z rzędu ujemne i wyniosło 0,18 mld zł - podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Aktywność klientów była jednak wyraźnie niższa. Według danych otrzymanych z 381 funduszy prowadzonych przez TFI, które zdecydowały się na ich publikację, łączna wartość wpłat wyniosła w ubiegłym miesiącu 4,4 mld zł. To o blisko połowę mniej niż miesiąc temu i jednocześnie o ponad 2,2 mld zł mniej od średniej wartości wpłat, jakie co miesiąc notowały fundusze w zeszłym roku.

Również wartość wypłaconych pieniędzy istotnie się zmniejszyła. W styczniu klienci umorzyli jednostki warte łącznie 4,6 mld zł, podczas gdy w zeszłym roku co miesiąc klienci wypłacali średnio 7 mld zł.

 

 

W styczniu najwięcej nowych pieniędzy (342 mln zł) pozyskały fundusze dłużne. To najlepszy bilans sprzedaży od września minionego roku, kiedy głównie dzięki miliardowej wpłacie do funduszu dedykowanego, łączne saldo wpłat i wypłat sięgnęło 1,4 mld zł. Dobry wynik sprzedażowy w styczniu nie wynikał jednak ze zwiększonego zainteresowania klientów, tylko był efektem mniejszych odkupień. Klienci umorzyli jednostki warte łącznie 0,7 mld zł, najmniej od pół roku (w grudniu 2011 roku wyniosło -1,5 mld zł). Wartość wpłat wyniosła natomiast 1 mld zł, w porównaniu do 1,3 mld zł miesiąc wcześniej.

Dodatnie saldo wpłat i wypłat osiągnęły również fundusze absolutnej stopy zwrotu, które pozyskały netto 9,8 mln zł. Wprawdzie to niewielka kwota, jednak najwyższa od ponad pół roku.

Najwięcej środków z 7 segmentów rynkowych pozyskały w styczniu fundusze akcyjne, do których klienci wpłacili 1,4 mld zł. W porównaniu do poprzednich miesięcy, kiedy klienci wpłacali średnio ponad 2 mld zł, jest to jednak słaby wynik. Spadła również wartość odkupień, do -1,4 mld zł, dzięki czemu saldo tych operacji było najlepsze od maja zeszłego roku i wyniosło -8,3 mln zł.

Z ujemnym saldem zakończyły miesiąc fundusze akcji uniwersalnych, natomiast fundusze akcji małych i średnich spółek oraz sektorowe pozyskały netto odpowiednio 20 mln zł i 18 mln zł.

W styczniu ujemny bilans sprzedaży, ósmy miesiąc z rzędu, odnotowały również fundusze mieszane. Przewaga wypłat nad wpłatami sięgnęła tym razem -306 mln zł, podczas gdy w całym 2012 roku wyniosła łącznie -5,8 mld zł. Z kolei z funduszy gotówkowych i pieniężnych, w styczniu klienci wypłacili netto 177 mln zł.

Kolejny miesiąc z ujemnym bilansem sprzedaży, powiększył przewagę odkupień nad nabyciami liczonymi dla ostatnich 12 miesięcy do -3,4 mld zł.

 

W styczniu saldo nabyć i odkupień w ramach krajowych funduszy inwestycyjnych było szósty miesiąc z rzędu ujemne i wyniosło 0,18 mld zł - podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Aktywność klientów była jednak wyraźnie niższa. Według danych otrzymanych z 381 funduszy prowadzonych przez TFI, które zdecydowały się na ich publikację, łączna wartość wpłat wyniosła w ubiegłym miesiącu 4,4 mld zł. To o blisko połowę mniej niż miesiąc temu i jednocześnie o ponad 2,2 mld zł mniej od średniej wartości wpłat, jakie co miesiąc notowały fundusze w zeszłym roku.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora