Nowe konto z Deutsche Bankiem

Deutsche Bank PBC wprowadza możliwość oszczędzania na IKE i IKZE. To jednak dodatkowa opcja do produktu stworzonego wraz z Generali

Publikacja: 14.02.2012 20:18

Produkt db Emerytura, stworzony we współpracy z Generali Życie, ma formę indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, zarządzanymi przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC.

Zawierając umowę db Emerytura Start, klient decyduje o alokacji składek w jeden z trzech funduszy: db Emerytura Stabilna, db Emerytura Zrównoważona lub db Emerytura Dynamiczna.

– Konstruując produkt w ten sposób, umożliwiliśmy naszym klientom dokonanie wyboru strategii inwestycyjnej zgodnie z ich indywidualnymi preferencjami w zakresie ryzyka – mówi Dariusz Kazalski, dyrektor Departamentu Centrum Inwestycyjne Deutsche Bank PBC.

Równocześnie z umową podstawową db Emerytura Start lub w dowolnym, późniejszym terminie, klient może zdecydować się na umowy dodatkowe: IKE i IKZE.

Składkę regularną db Emerytura Start można opłacać z wybraną częstotliwością: co miesiąc, co kwartał, co pół roku i co rok, w minimalnych wysokościach i odpowiednio: 100, 300, 600 lub 1200 zł. Minimalne roczne zaangażowanie w db Emeryturę Start wynosi 1200 zł. Miesięczna opłata administracyjna wynosi 10 zł. W ramach promocji, wszystkie osoby, które od 1 marca do 30 czerwica zakupią produkt db Emerytura, po pierwszej rocznicy otrzymają zwrot opłaty administracyjnej za 12 miesięcy, czyli 120 zł. Za tę kwotę zostaną zakupione jednostki uczestnictwa i będą one dopisane do indywidualnego rachunku składek regularnych. Za zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w ramach db Emerytura Start pobierane są opłaty roczne w wysokości 2 proc. od wartości aktywów oraz 2 proc. poprzez umorzenie jednostek.

IKE i IKZE w Deutsche Banku PBC dostępne są w dwóch wariantach, bez dodatkowych opłat. Są to: db Emerytura Stałe, który utrzymuje do 100 proc. pieniędzy na rachunkach bankowych w Deutsche Bank PBC ze stałym oprocentowaniem 6 proc. w skali roku, w okresie 10 lat, lub db Emerytura Zmienne, który utrzymuje do 100 proc. aktywów  na rachunkach bankowych w Deutsche Bank PBC z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik inflacji powiększony obecnie o 2 punkty procentowe w skali roku. Składki na IKE i IKZE mogą być opłacane nieregularnie, w dowolnym czasie (min.100 zł) do limitu określonego w ustawie. Pierwsza składka jest obowiązkowa.

– Klauzule dodatkowe, z których mogą korzystać klienci, z jednej strony chronią oszczędności przed skutkami inflacji, a z drugiej pozwalają na przewidywanie wysokości zysków po określonym czasie. To ważne cechy, szczególnie w perspektywie długoterminowego gromadzenia środków – mówi Dariusz Kazalski.

– Długoterminowe produkty oszczędnościowe z regularną składką pozwalają wykorzystać mechanizm procentu składanego, czyli dodatkowego zarabiania na wypracowanych już odsetkach, a także zachęcają do koniecznej w tym przypadku konsekwencji – mówi Dariusz Kazalski. – Ważny jest również fakt, że aby zacząć, nie trzeba dysponować znacznymi środkami. Wystarczą niewielkie kwoty.

Przyjętą strategię inwestycyjną można modyfikować. Bezpłatne przenoszenie jednostek uczestnictwa pomiędzy funduszami w ramach db Emerytury Start za pośrednictwem portalu www.dbemerytura.pl możliwe jest 10 razy w roku; opłata za każdą kolejną zmianę wynosi 10 zł. Zmiana funduszu, w który inwestowane są składki, skutkuje przeniesieniem wszystkich jednostek do nowego funduszu. W przypadku IKE i IKZE przeniesienie aktywów między funduszami z db Emerytura – Stałe na db Emerytura – Zmienne i odwrotnie możliwe jest raz w roku kalendarzowym. Zmiana polega na przeniesieniu 100 proc. wartości rachunku i wiąże się także ze zmianą alokacji kolejnych wpłacanych składek.

Raz na 5 lat w db Emeryturze Start można zawiesić czasowo opłacanie składek regularnych, przy czym cały czas można wnosić składki na IKE i IKZE. Po 10 latach inwestycji, produkt można przekształcić w ubezpieczenie bezskładkowe.

W każdą rocznicę można podwyższyć lub obniżyć wysokość składki regularnej dla db Emerytury Start. W przypadku obniżania składki, jej wysokość po zmianie nie może być niższa od wysokości składki pierwszorocznej. Także w rocznicę zawarcia umowy wysokość składki regularnej będzie podlegać indeksacji, czyli podwyższeniu w stosunku do inflacji. Minimalny wskaźnik indeksacji wynosi 3 procent.

W dniu podpisywania wniosku klient musi mieć ukończone 18. lat i nie może mieć więcej niż 60 lat.

- Produkt ten, dzięki swojej konstrukcji, wprowadza nawyk systematycznego oszczędzania, a także pozwala efektywnie pomnażać kapitał, by klient poczuł realne finansowe zabezpieczenie jesieni życia – mówi Wojciech Trybuszkiewicz, Dyrektor Departamentu Bancassurance & Affinity w Generali.

Oszczędzanie w ramach rozwiązania db Emerytura dostępne jest online, bez konieczności wizyty w oddziale Banku, poprzez platformę: www.dbemerytura.pl oraz za pośrednictwem Teleserwisu Deutsche Bank.

Dariusz Kazalski spodziewa się, że w tym roku nowy produkt kupi 5 tys. osób. W kolejnych latach liczba klientów ma być podwajana.

- Potencjał tego produktu to 40-50 tys. klientów – dodaje Kazalski.

Produkt db Emerytura, stworzony we współpracy z Generali Życie, ma formę indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, zarządzanymi przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC.

Zawierając umowę db Emerytura Start, klient decyduje o alokacji składek w jeden z trzech funduszy: db Emerytura Stabilna, db Emerytura Zrównoważona lub db Emerytura Dynamiczna.

Pozostało 93% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości