Nowe konto z Deutsche Bankiem

Deutsche Bank PBC wprowadza możliwość oszczędzania na IKE i IKZE. To jednak dodatkowa opcja do produktu stworzonego wraz z Generali

Publikacja: 14.02.2012 20:18

Produkt db Emerytura, stworzony we współpracy z Generali Życie, ma formę indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, zarządzanymi przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC.

Zawierając umowę db Emerytura Start, klient decyduje o alokacji składek w jeden z trzech funduszy: db Emerytura Stabilna, db Emerytura Zrównoważona lub db Emerytura Dynamiczna.

– Konstruując produkt w ten sposób, umożliwiliśmy naszym klientom dokonanie wyboru strategii inwestycyjnej zgodnie z ich indywidualnymi preferencjami w zakresie ryzyka – mówi Dariusz Kazalski, dyrektor Departamentu Centrum Inwestycyjne Deutsche Bank PBC.

Równocześnie z umową podstawową db Emerytura Start lub w dowolnym, późniejszym terminie, klient może zdecydować się na umowy dodatkowe: IKE i IKZE.

Składkę regularną db Emerytura Start można opłacać z wybraną częstotliwością: co miesiąc, co kwartał, co pół roku i co rok, w minimalnych wysokościach i odpowiednio: 100, 300, 600 lub 1200 zł. Minimalne roczne zaangażowanie w db Emeryturę Start wynosi 1200 zł. Miesięczna opłata administracyjna wynosi 10 zł. W ramach promocji, wszystkie osoby, które od 1 marca do 30 czerwica zakupią produkt db Emerytura, po pierwszej rocznicy otrzymają zwrot opłaty administracyjnej za 12 miesięcy, czyli 120 zł. Za tę kwotę zostaną zakupione jednostki uczestnictwa i będą one dopisane do indywidualnego rachunku składek regularnych. Za zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w ramach db Emerytura Start pobierane są opłaty roczne w wysokości 2 proc. od wartości aktywów oraz 2 proc. poprzez umorzenie jednostek.

IKE i IKZE w Deutsche Banku PBC dostępne są w dwóch wariantach, bez dodatkowych opłat. Są to: db Emerytura Stałe, który utrzymuje do 100 proc. pieniędzy na rachunkach bankowych w Deutsche Bank PBC ze stałym oprocentowaniem 6 proc. w skali roku, w okresie 10 lat, lub db Emerytura Zmienne, który utrzymuje do 100 proc. aktywów  na rachunkach bankowych w Deutsche Bank PBC z oprocentowaniem zmiennym opartym o wskaźnik inflacji powiększony obecnie o 2 punkty procentowe w skali roku. Składki na IKE i IKZE mogą być opłacane nieregularnie, w dowolnym czasie (min.100 zł) do limitu określonego w ustawie. Pierwsza składka jest obowiązkowa.

– Klauzule dodatkowe, z których mogą korzystać klienci, z jednej strony chronią oszczędności przed skutkami inflacji, a z drugiej pozwalają na przewidywanie wysokości zysków po określonym czasie. To ważne cechy, szczególnie w perspektywie długoterminowego gromadzenia środków – mówi Dariusz Kazalski.

– Długoterminowe produkty oszczędnościowe z regularną składką pozwalają wykorzystać mechanizm procentu składanego, czyli dodatkowego zarabiania na wypracowanych już odsetkach, a także zachęcają do koniecznej w tym przypadku konsekwencji – mówi Dariusz Kazalski. – Ważny jest również fakt, że aby zacząć, nie trzeba dysponować znacznymi środkami. Wystarczą niewielkie kwoty.

Przyjętą strategię inwestycyjną można modyfikować. Bezpłatne przenoszenie jednostek uczestnictwa pomiędzy funduszami w ramach db Emerytury Start za pośrednictwem portalu www.dbemerytura.pl możliwe jest 10 razy w roku; opłata za każdą kolejną zmianę wynosi 10 zł. Zmiana funduszu, w który inwestowane są składki, skutkuje przeniesieniem wszystkich jednostek do nowego funduszu. W przypadku IKE i IKZE przeniesienie aktywów między funduszami z db Emerytura – Stałe na db Emerytura – Zmienne i odwrotnie możliwe jest raz w roku kalendarzowym. Zmiana polega na przeniesieniu 100 proc. wartości rachunku i wiąże się także ze zmianą alokacji kolejnych wpłacanych składek.

Raz na 5 lat w db Emeryturze Start można zawiesić czasowo opłacanie składek regularnych, przy czym cały czas można wnosić składki na IKE i IKZE. Po 10 latach inwestycji, produkt można przekształcić w ubezpieczenie bezskładkowe.

W każdą rocznicę można podwyższyć lub obniżyć wysokość składki regularnej dla db Emerytury Start. W przypadku obniżania składki, jej wysokość po zmianie nie może być niższa od wysokości składki pierwszorocznej. Także w rocznicę zawarcia umowy wysokość składki regularnej będzie podlegać indeksacji, czyli podwyższeniu w stosunku do inflacji. Minimalny wskaźnik indeksacji wynosi 3 procent.

W dniu podpisywania wniosku klient musi mieć ukończone 18. lat i nie może mieć więcej niż 60 lat.

- Produkt ten, dzięki swojej konstrukcji, wprowadza nawyk systematycznego oszczędzania, a także pozwala efektywnie pomnażać kapitał, by klient poczuł realne finansowe zabezpieczenie jesieni życia – mówi Wojciech Trybuszkiewicz, Dyrektor Departamentu Bancassurance & Affinity w Generali.

Oszczędzanie w ramach rozwiązania db Emerytura dostępne jest online, bez konieczności wizyty w oddziale Banku, poprzez platformę: www.dbemerytura.pl oraz za pośrednictwem Teleserwisu Deutsche Bank.

Dariusz Kazalski spodziewa się, że w tym roku nowy produkt kupi 5 tys. osób. W kolejnych latach liczba klientów ma być podwajana.

- Potencjał tego produktu to 40-50 tys. klientów – dodaje Kazalski.

Produkt db Emerytura, stworzony we współpracy z Generali Życie, ma formę indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, zarządzanymi przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC.

Zawierając umowę db Emerytura Start, klient decyduje o alokacji składek w jeden z trzech funduszy: db Emerytura Stabilna, db Emerytura Zrównoważona lub db Emerytura Dynamiczna.

Pozostało 93% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży