Emerytura zależy od okresy oszczędzania

Aktualnie obowiązujący system uzależnia wysokość przyszłego świadczenia emerytalnego od sumy wpłaconych pieniędzy na konto w I i II filarze. W związku z tym, jeżeli kobieta przejdzie na emeryturę w wieku 60 lat, a nie wyższym, to zgromadzi dużo mniejszy kapitał, brany pod uwagę przy określeniu wysokości emerytury wypłacanej przez dłuższy okres

Publikacja: 08.02.2012 19:22

Nowy system emerytalny sprawił, że kobiety poniosły ogromne straty. Nie zdają sobie z tego sprawy szczególnie osoby walczące o zachowanie „przywileju" przechodzenia na emeryturę w wieku 60 lat.

Kobieta, będąc na tym samym stanowisku co mężczyzna, zgromadzi mniejszy kapitał emerytalny nie tylko dlatego, że będzie go odkładała o 5 lat krócej, ale również z tego powodu, że coroczna składka na I i II filar będzie o ok. 10-20 proc. niższa, ze względu na niższe zarobki. Ponadto, na skutek przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, szacowana miesięczna wypłata kobiety będzie planowo rozłożona na więcej lat ze względu na dużo wyższą wartość średniego trwania życia, co dodatkowo obniża świadczenia kobiet. W związku z tym, nazywanie „przywilejem" możliwości przejścia na emeryturę w wieku 60 lat jest kompletnym nieporozumieniem.

Pomysł, aby kobieta mająca więcej niż jedno dziecko, zachowała prawo do przechodzenia na emeryturę w wieku 60 lat, przy obowiązujących przepisach, należy uznać za bezsensowny. Kobieta która urodzi dziecko traci najwięcej gdy korzysta z urlopu wychowawczego (ze składami naliczanymi od minimalnego wynagrodzenia). Dwa urlopy – konsekwencje urodzenia dziecka - mówiąc obrazowo, rujnują przyszłość emerytalną kobiety.

Analizując propozycję premiera Pawlaka, realnym jej rozwinięciem powinno być podniesienie wieku emerytalnego kobiet np. do 62 roku życia. Musi to być jednak połączone z wprowadzeniem odpowiednich warunków do skorzystania z takiej możliwości.

Jednym z pomysłów jest zaproponowanie dodatkowych bonusów. Minimalna, konieczna zmiana, polegać powinna na opłacaniu przez budżet państwa składek na ubezpieczenie emerytalne w okresie urlopu  wychowawczego, co najmniej od podstawy równej zarobkom średnim lub, gdy kobieta osiągała wyższe dochody, zarobkom jakie otrzymywała przed urodzeniem dziecka oraz dodatkowo  zasilenie jednorazową, znaczącą dopłatą konta emerytalnego w I filarze – odpowiadającą co najmniej 12,2 proc. rocznych zarobków za drugie dziecko, a za każde następne jeszcze wyższą dopłatą.

Wprowadzenie takich bonusów powinno być rozpatrywane wyłącznie w wymiarze uczciwości zasad obowiązującego systemu a nie zachęt do rodzenia dzieci. Aktualnie urodzenie dziecka powoduje realne straty w przyszłej wysokości emerytury nie tylko w porównaniu do mężczyzn, ale nawet do kobiet, które nie będą miały dzieci lub będą miały ich mniej.

Co więcej gdy kobieta rodząca dziecko traci, wszyscy inni na tym zyskują. Trzeba bowiem wiedzieć, że przyszła emerytura zależy nie tylko od sumy wpłat wniesionych na I i II filar, ale także od tego w jakim tempie będzie zwiększała się ich wartość w okresie gromadzenia. Aż 2/3 składek emerytalnych (12,22 proc. z 19,52 proc.) wnosimy na konto w I filarze, w którym tempo wzrostu wartości składek, tzw. stopa waloryzacji, zależy w dużym stopniu od liczby osób, które w danym momencie opłacają składki. Na urodzeniu dziecka zarobi więc w przyszłości budżet państwa a także  pozostali płatnicy składek w postaci wyższej stopy waloryzacji w I filarze, a matka dziecka ponosi znaczące straty.

Autorem tekstu jest Maciej Rogala, właściciel serwisu Emerytariusz.pl, autor książki "III filar twojej emerytury"

Nowy system emerytalny sprawił, że kobiety poniosły ogromne straty. Nie zdają sobie z tego sprawy szczególnie osoby walczące o zachowanie „przywileju" przechodzenia na emeryturę w wieku 60 lat.

Kobieta, będąc na tym samym stanowisku co mężczyzna, zgromadzi mniejszy kapitał emerytalny nie tylko dlatego, że będzie go odkładała o 5 lat krócej, ale również z tego powodu, że coroczna składka na I i II filar będzie o ok. 10-20 proc. niższa, ze względu na niższe zarobki. Ponadto, na skutek przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, szacowana miesięczna wypłata kobiety będzie planowo rozłożona na więcej lat ze względu na dużo wyższą wartość średniego trwania życia, co dodatkowo obniża świadczenia kobiet. W związku z tym, nazywanie „przywilejem" możliwości przejścia na emeryturę w wieku 60 lat jest kompletnym nieporozumieniem.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora