Komisja nadzoru Finansowego zgodziła się na utworzenie przez Nordea PTE dobrowolnego funduszu emerytalnego oraz zatwierdziła zmianę statutu towarzystwa. To umożliwia towarzystwu, po zarejestrowaniu w sądzie zmian,  oferowanie produktów do dodatkowego oszczędzania. Nordea PTE planuje zaproponować klientom zarówno indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE, wpłaty na nie można odpisać Od podstawy opodatkowania), jak i indywidualne konto emerytalnego (IKE).

To już kolejne towarzystwo, które uzyskało zgody nadzoru na oferowanie dodatkowych produktów emerytalnych. Wcześniej otrzymały je: PZU, PKO BP Bankowy, Amplico i Allianz. Dwa z tych towarzystw: PZU oraz Amplico oficjalnie ogłosiły, że wprowadziły IKZE.

W nadzorze znajduje się jeszcze wniosek m.in. ING PTE dotyczący utworzenia dobrowolnego funduszu emerytalnego.

Powszechne towarzystwo emerytalne to jeden z pięciu branż sektora finansowego, które mogą oferować indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Poza nimi są to: ubezpieczyciele, banki, domy maklerskie i towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Wpłaty na te nowe konta będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania. To pierwszy produkt oszczędzania na emeryturę, który zawiera w sobie prawdziwą zachętę podatkową. Towarzystwa aby móc oferować IKZE musiały wcześniej utworzyć dobrowolny fundusz emerytalny (DFE) i to w nim będą lokowane pieniądze wpłacane przez klientów na nowe konto.