W 2011 r. aktywa TFI zmalały o 6 mld zł

O 4,8 proc., do poziomu 114,4 mld zł, spadła w 2011 r. wartość aktywów polskich funduszy inwestycyjnych - wynika z danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Publikacja: 11.01.2012 22:55

W 2011 r. aktywa TFI zmalały o 6 mld zł

Foto: mojaemerytura.rp.pl

Według wstępnych szacunków Analiz Online, ubiegłoroczny bilans sprzedaży TFI zamknie się w okolicach zera, przede wszystkim za sprawą wpłat do funduszy zamkniętych aktywów niepublicznych – w 2011 r. wpłacono do nich o 3,6 mld zł więcej niż z nich wypłacono.

Fundusze aktywów niepublicznych – do tej kategorii zaliczamy zarówno rozwiązania dedykowane pojedynczym klientom, służące optymalizacji podatkowej jak i np. fundusze kupujące udziały w spółkach nienotowanych na giełdzie – w ubiegłym roku stały się trzecią największą grupą funduszy. Ich aktywa wzrosły  o ponad 44 proc. do 21,5 mld zł.

Największą kategorią są w dalszym ciągu fundusze akcji, których aktywa stopniały o ponad 32 proc. i teraz wynoszą 22 mld zł. Zmalały również aktywa drugiej najliczniejszej grupy funduszy inwestujących w papiery udziałowe. Fundusze mieszane zarządzają obecnie 21,6 mld zł, a więc o 29 proc. mniej niż przed rokiem.

Pozostałe główne grupy funduszy - dłużne oraz gotówkowe i pieniężne, nie tylko nie odczuły tak dotkliwie załamania na rynkach kapitałowych, lecz cieszyły się również zainteresowaniem inwestorów. Ich aktywa są teraz większe niż przed rokiem, zarówno ze względu na wzrost wartości papierów dłużnych w portfelach funduszy, jak i wpłaty klientów TFI, wybierających mniej ryzykowne inwestycje. Aktywa funduszy dłużnych wzrosły o 17 proc. do 19,6 mld zł, a pieniężnych i gotówkowych o 20 proc., do 18, 5 mln zł.

W grupie dziesięciu największych towarzystw, wyłącznie trzy najmniejsze odnotowały dodatnią dynamikę aktywów w ujęciu rok do roku – Ipopema, Copernicus i PZU, odpowiednio o 55 proc., 35 proc., i 66 proc.. -  Wzrost aktywów zawdzięczamy przede wszystkim sprzedaży funduszy zamkniętych. Dodatkowo nasz fundusz otwarty obligacji korporacyjnych przez cały czas cieszył się zainteresowaniem klientów, praktycznie co miesiąc napływały do niego nowe pieniądze. Kluczem do sukcesu w niesprzyjających warunkach rynkowych są moim zdaniem ciekawe, unikatowe produkty – uważa Marcin Billewicz, prezes Copernicusa.

Spośród dużych TFI, wzrost aktywów – nie licząc zmian wynikających np. z przejęć czy łączenia towarzystw – odnotowały jeszcze Idea TFI oraz TFI Allianz o 14 proc. i 27 proc.. Czy taką dynamikę uda im się utrzymać również w 2012 r.? - W obecnych warunkach rynkowych prognozowanie przyrostu aktywów w funduszach inwestycyjnych jest problematyczne. Oczywiście będziemy to tego dążyć, w realizacji celu powinny nam pomóc nowe, alternatywne produkty oraz rozszerzanie sieci dystrybucji o kolejne kanały – mówi Szymon Szatkowski, z Idea TFI.

Co ciekawe, wszyscy najmniejsi gracze na rynku odnotowali dodatnią dynamikę aktywów. Są wśród nich TFI wyspecjalizowane w zarządzaniu wierzytelnościami jak Intrum Justitia TFI czy funduszach zamkniętych dla zamożnych klientów, jak Altus TFI, są również towarzystwa oferujące fundusze otwarte. Oprócz tzw. efektu bazy (nawet mały wzrost aktywów przy niewielkiej podstawie skutkuje relatywnie większą dynamiką niż w przypadku dużej bazy), małe towarzystwa wskazują również na inne czynniki sukcesu. - W każdym miesiącu minionego roku AXA TFI generowała dodatni bilans sprzedaży. Nasze fundusze na tle rynku osiągały dobre wyniki ale do sukcesu potrzeba czegoś więcej. W przypadku nowego TFI jak nasze, budowanie zaufania i wiarygodnej relacji z dystrybutorami jest absolutnie kluczowe – mówi Aneta Podyma, prezes Axa TFI.

Według wstępnych szacunków Analiz Online, ubiegłoroczny bilans sprzedaży TFI zamknie się w okolicach zera, przede wszystkim za sprawą wpłat do funduszy zamkniętych aktywów niepublicznych – w 2011 r. wpłacono do nich o 3,6 mld zł więcej niż z nich wypłacono.

Fundusze aktywów niepublicznych – do tej kategorii zaliczamy zarówno rozwiązania dedykowane pojedynczym klientom, służące optymalizacji podatkowej jak i np. fundusze kupujące udziały w spółkach nienotowanych na giełdzie – w ubiegłym roku stały się trzecią największą grupą funduszy. Ich aktywa wzrosły  o ponad 44 proc. do 21,5 mld zł.

Pozostało 82% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami