Więcej oszczędności Polaków na kontach w OFE

Choć ubiegły rok fundusze emerytalne zakończyły stratą, kapitał zgromadzony na rachunkach przez wiele lat się zwiększył

Publikacja: 12.01.2012 00:16

Ile pieniędzy jest na emerytalnych kontach

Ile pieniędzy jest na emerytalnych kontach

Foto: Rzeczpospolita

W 2011 r. przeciętny kapitał na hipotetycznym koncie w funduszu emerytalnym wynosił 29 tys. zł, czyli o ok. 800 zł więcej niż rok wcześniej – wynika z wyliczeń firmy Analizy Online. Przyrost ten był jednak najniższy (średnio w skali roku) w dotychczasowej historii funduszy. Dla porównania w 2009 i 2010 r. na przykładowym koncie przybyło średnio około 4,8 tys. zł.

W ubiegłym roku najlepiej powiodło się przeciętnemu klientowi funduszu Axa, Nordea oraz Generali. Są to OFE, które odnotowały najmniejsze straty. Stan hipotetycznego konta w tych funduszach zwiększył się o ponad 1 tys. zł.

Przy wyliczaniu stanu emerytalnego konta firma Analizy Online bierze pod uwagę stopy zwrotu osiągnięte przez poszczególne fundusze, regularność przekazywania składek oraz opłaty od składki pobierane przez PTE; dlatego wartość ta dobrze ilustruje faktyczną efektywność funduszy. Zakłada się, że co miesiąc na rachunek wpływa 100 zł indeksowane miesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Każda 100-zł wpłata na konto została przeliczona na jednostki rozrachunkowe według ich wartości na ostatni dzień każdego miesiąca. Iloczyn liczby jednostek, jakie klient zgromadził w danym okresie, oraz wyceny jednostki rozrachunkowej na ostatni dzień grudnia 2011 r. wyznaczył wartość hipotetycznego konta.

Przy takich założeniach w okresie od sierpnia 1999 r. do końca grudnia 2011 r. na przeciętnym takim rachunku udało się zgromadzić 21,7 tys. zł, przez ostatnie pięć lat prawie 7 tys. zł, a przez ostatnie trzy lata 3,8 tys. zł (zawsze licząc od grudnia do grudnia).

Biorąc pod uwagę najdłuższy okres (od początku działalności wszystkich OFE), najwyższym stanem konta mogą się pochwalić długoletni klienci ING; mają oni 29,8 tys. zł. W czołówce zestawienia znalazły się także Generali oraz Axa; stan kont ich klientów to odpowiednio 29,6 tys. oraz 29,5 tys. zł.

Jak podkreślają analitycy Analiz Online, fundusze ING oraz Axa dobrze wypadają również w okresie ostatnich pięciu i trzech lat. Świadczy to o stabilności ich wyników. Z kolei na koncie w Allianz Polska w długim okresie zgromadzono 29,5 tys. zł (czwarta pozycja), natomiast w okresach trzy- i pięcioletnim fundusz ten wypadał najlepiej.

Słabo pod tym względem w każdym okresie prezentuje się OFE Pocztylion. Gorszy od niego okazał się tylko OFE Polsat w okresie pięcio- i trzyletnim.

Oszczędności Polaków zgromadzone w funduszach emerytalnych wyniosły na koniec 2011 r. 224,7 mld zł. Były o 3,5 mld zł (1,6 proc.) wyższe niż na koniec 2010 r. Ten niewielki wzrost to efekt kiepskiej sytuacji na giełdzie. ZUS zaś w ubiegłym roku przekazał OFE składki wynoszące nieco ponad 15 mld zł.

W 2011 r. przeciętny kapitał na hipotetycznym koncie w funduszu emerytalnym wynosił 29 tys. zł, czyli o ok. 800 zł więcej niż rok wcześniej – wynika z wyliczeń firmy Analizy Online. Przyrost ten był jednak najniższy (średnio w skali roku) w dotychczasowej historii funduszy. Dla porównania w 2009 i 2010 r. na przykładowym koncie przybyło średnio około 4,8 tys. zł.

W ubiegłym roku najlepiej powiodło się przeciętnemu klientowi funduszu Axa, Nordea oraz Generali. Są to OFE, które odnotowały najmniejsze straty. Stan hipotetycznego konta w tych funduszach zwiększył się o ponad 1 tys. zł.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami