Kilka dni na wybór OFE

Osoby, które nie wybrały jeszcze funduszu emerytalnego, a dostały z ZUS informację, że powinny to zrobić, mają czas tylko do wtorku. Wybór może ułatwić ostatnia publikacja nadzoru finansowego

Publikacja: 05.01.2012 12:44

Kilka dni na wybór OFE

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek

Obowiązek podpisania umowy z OFE mają osoby urodzone po 31 grudnia 1968 r., które zaczynają pierwszą pracę bądź rozpoczęli prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Ta zasada nie zmieniła się po zmianach w systemie emerytalnych przeprowadzonych w 2011 r. Fakt, że mniej składki trafia do OFE nie zwalnia z obowiązku zapisania się do jednego z tych podmiotów, które są częścią publicznego systemu emerytalnego.

ZUS dwa razy w roku przypomina ubezpieczonym o obowiązku wyboru jednego z 14 działających na rynku OFE. Osoby, które w ostatnich tygodniach otrzymały korespondencją z ZUS  mają czas do 10 stycznia na zawarcie umowy z funduszem. Jeśli do tego czasu nie zawrą umowy, zostaną zakwalifikowani do losowania, które odbędzie się 31 stycznia.

ZUS wysłał ponad 311 tys. listów do Polaków w ostatnim czasie. To duża liczba. Zwykle przypomnień było znacznie mniej (za wyjątkiem prawie 434 tys. listów wysłanych rok temu).

311 460

listów z przypomnieniem o obowiązku zapisania się do OFE wysłał ZUS w ostatnich tygodniach

A warto pamiętać, że osoby, które wezmą udział w losowaniu zostają przydzielone tylko do tych funduszy, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE. Z losowania wyłączone są trzy największe (pod względem liczby członków) fundusze emerytalne, czyli ING, Aviva i PZU Złota Jesień.

Pod koniec stycznia ZUS będzie przydzielał osoby do czterech OFE: PKO BP Bankowy, Allianz Polska, Axa oraz Generali. Te podmioty w obu zeszłorocznych zestawieniach 3-letnich stóp zwrotu opublikowanych przez nadzór osiągnęły wynik powyżej średniego dla branży i nie są zbyt duże.

Zachęcamy jednak do samodzielnego wyboru funduszu. Im dłużej zwlekamy z decyzją o wyborze OFE tym dłużej nasze składki przebywają w ZUS i nie są inwestowane. W naszym interesie leży więc, aby wybrać fundusz.

 

14 OFE do wyboru

Do wyboru mamy 14 funduszy emerytalnych. Każdy z nich jest zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE). Każde z towarzystw ma zaś właścicieli — zwykle instytucje finansowe, jak firmy ubezpieczeniowe czy banki, które mają doświadczenie na rynku finansowym. Informacje na temat funduszy można znaleźć na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) — www.knf.gov.pl oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (nie należą do niej wszystkie PTE) — www.igte.com.pl. Poza tym potrzebne informacje można znaleźć na stronie każdego z 14 OFE.

Dzwoniąc lub zaglądając na stronę każdy powinien znaleźć potrzebne informacje o właścicielach i ich doświadczeniu, o tym jaki zakres usług oferuje dany fundusz (np. jak sprawdzić stan konta emerytalnego), jaką  prowadzi politykę inwestycją i jakie efekty ona przynosi.

Co jednak bardzo istotne od tego roku zmienił się sposób zawierania umów z OFE. Żaden akwizytor funduszu nie może już nas zachęcać do zapisania się do OFE, ani podpisać z nami umowy. Od tego roku zawrzeć umowę z OFE będzie można tylko drogą korespondencyjną. I to zarówno dotyczy osób, które po raz pierwszy będą zapisywać się do funduszu emerytalnego, jak i takich, które będą chciały zmienić fundusz na inny.

Potrzebne formularze są dostępne na stronach internetowych funduszy emerytalnych.  Co jednak ważne osoby, które po raz pierwszy zapisują się i zaczęły to robić jeszcze w ubiegłym roku, cała procedurę zapisywania się do OFE mogą zakończyć jeszcze na starych zasadach.

 

Co jest potrzebne do zawarcia umowy

W trakcie podpisywania umowy niezbędne jest posiadanych takich informacji jak numer PESEL, NIP, seria i numer dokumentu tożsamości oraz adres zamieszkania (o każdej zmianie tych danych trzeba później poinformować OFE). Potrzebne jest też imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania osoby/osób uposażonych. Każdy może bowiem  wyznaczyć dowolną liczbę osób uposażonych do dziedziczenia środków zgromadzonych na rachunku w przypadku jego śmierci. Środki te podlegają zaś dziedziczeniu w okresie ich gromadzenia w OFE. Dodatkowo, w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków trzeba mieć ze sobą oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię odpowiedniego dokumentu potwierdzającego taką decyzję współmałżonków.

Jeżeli osoba przystępująca do OFE jest niepełnoletnia, wymagane jest złożenie przez opiekuna prawnego oświadczenia, w którym wyraża zgodę na zawarcie umowy z funduszem przez tę osobę.

Pamiętajmy, że jeśli samodzielnie nie wybierzemy OFE zrobi to za nas ZUS. Po przeprowadzeniu losowania ZUS wysyła do ubezpieczonych informację o jego wyniku. Z kolei fundusz, do którego zostali przypisany, przesyła im warunki członkostwa, z informacją o przysługujących im prawach, list powitalny, prospekt informacyjny oraz co najważniejsze umowę. Wystarczy ją wówczas podpisaną odesłać do tego OFE.

 

 

Od tego w którym funduszu emerytalnym gromadzimy pieniądze na starość zależy wysokość naszego przyszłego świadczenia. Wpływ na to mają opłaty pobierane przez OFE oraz wyniki z inwestowania oszczędności klientów. Pierwszy z czynników od 2010 roku odgrywa jednak mniejszą rolę. Powód jest taki, że zostały obniżone opłaty jakie mogą pobierać fundusze emerytalne. Dotyczy to przede wszystkim opłaty od składki. Od stycznia 2010 r. jej wysokość wynosi maksymalnie 3,5 proc. i większość OFE taką pobiera. Wyjątkiem są Allianz i Polsat, które pobierają nieznacznie mniej. Obniżona została także opłata za zarządzanie aktywami. Dotyczy ona jednak tylko największych funduszy emerytalnych. Niższą opłatę pobierają bowiem tylko te fundusze emerytalne, których aktywa przekroczyły próg 45 mld zł. Wówczas prowizja ta nie stanowi już procenta od aktywów, a jest kwotowa i wynosi 15,5 mln zł. To powoduje, że Aviva i ING są obecnie najtańszymi funduszami dla klientów. W sytuacji zbliżonych opłat w każdym z funduszy emerytalnych (za wyjątkiem Allianz, Polsat, ING, Aviva) coraz większe znaczenie nabiera obsługa klienta, a przede wszystkim wyniki inwestycyjne.

Historyczne wyniki z inwestowania nie dają żadnych gwarancji na przyszłość, mogą jednak stanowić podpowiedź i pokazują jak stabilnie inwestuje fundusz. Przy analizie wyników OFE warto brać pod uwagę najdłuższy możliwy czas. Wyniki za miesiąc, dwa, a nawet rok niewiele bowiem pokazują. OFE działają od 1999 r. i tak długi okres można analizować. 3-letnie stopy zwrotu publikuje co pół roku choćby KNF.

W wyborze funduszu może też pomóc ostatnie zestawienie nadzoru. Zachęcamy do zapoznania się z nim

 

UWAGA!

Wybierając jakikolwiek fundusz nie trzeba bać się o oszczędności. OFE są samodzielnymi podmiotami i żaden nie może zbankrutować. Ich majątek jest odrębny od tego, którym dysponuje towarzystwo emerytalne.

 

Kto powinien wybrać OFE

Obowiązek  wyboru jednego z 14 działających na rynku OFE mają urodzeni po 31 grudnia 1968 r., którzy podjęli pierwszą pracę bądź rozpoczęli prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Mają na to 7 dni od podpisania umowy z pracodawcą.

Wybrać OFE muszą także wszyscy ci, którzy pracują i wprawdzie w przeszłości dokonali wyboru funduszu emerytalnego ale wybór ten nie zrodził żadnych skutków prawnych, gdyż w chwili zawarcia umowy z funduszem lub na 12 miesięcy przed tą datą dana osoba nie podlegała ubezpieczeniom społecznym.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami