Aviva to kolejny ubezpieczyciel, po PZU Życie, który wprowadził indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). To produkt dostępny od tego, a służący do dodatkowego odkładania pieniędzy na emeryturę. Wpłaty zwolnione są z podstawy opodatkowania.

Aviva proponuje IKZE w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Klient może wybrać IKZE z regularnymi lub nieregularnymi wpłatami. Do dyspozycji jest 11 funduszy o różnej strategii inwestycyjnej. Aviva oferuje IKZE w wariancie standardowym i premiowym. Wariant premiowy przewiduje m. in. wypłatę dodatkowych środków, które mogą zostać przeznaczone na opłacenie podatku dochodowego przez osobę uposażoną w razie śmierci posiadacza IKZE.

Aviva przygotowała ofertę promocyjną IKZE dla klientów korzystających już z ubezpieczeń na życie, a także nowych klientów, którzy aktywują bezpłatną usługę iBOK (pozwala na monitorowanie rachunku przez internet i dokonywanie on-line zmian funduszy). Promocja polega na obniżeniu opłaty od składki nawet do 4 proc.

- Kluczowe w tym roku będzie to, czy wprowadzona przez państwo ulga, a także dyskusja o wydłużaniu wieku emerytalnego, zachęci większą niż dotychczas część społeczeństwa do zadbania o poziom życia na emeryturze. W interesie społecznym jest realne zwiększenie oszczędności emerytalnych, także dzięki IKZE – mówi Piotr Szczepiórkowski, wiceprezes Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie .

IKZE umożliwia skorzystanie każdego roku z zachęty podatkowej w PIT i pomnażanie pieniędzy na przyszłą emeryturę bez podatku od zysków kapitałowych (podatku Belki). Dodatkowym atutem jest dziedziczenie środków. Natomiast wypłata pieniędzy z IKZE będzie obciążona podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zachęta podatkowa za IKZE w PIT za dany rok może wynieść maksymalnie 4 proc. wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania składek emerytalnych.