W całym 2011 roku wartość aktywów OFE wzrosła o 1,6 proc. To najniższa dynamika przyrostu aktywów od początku istnienia drugiego filaru w Polsce. Z niższym rocznym tempem zmiany aktywów OFE wynoszącym 1,3 proc. mieliśmy do czynienia jedynie w 2008 r., czyli w okresie trwania wcześniejszej bessy.

Na zeszłomiesięczny poziom aktywów otwartych funduszy emerytalnych dodatnio wpłynęły dwa czynniki. Najistotniejszym z nich z nich były rozliczenia dodatnich przepływów towarzyszących listopadowej sesji transferowej. Jak podają Analizy w ślad za osobami, które zdecydowały się na zmianę funduszu przepłynęło między OFE 2 mld zł. Kolejnym czynnikiem wpływającym pozytywnie na poziom aktywów OFE w grudniu był dopływ środków z ZUS, który wyniósł 0,6 mld zł. Z kolei negatywne przełożenie na stan aktywów funduszy emerytalnych miały wyniki z zarządzania, które zmniejszyły wartość drugofilarowego majątku o 0,7 mld zł. Był to efekt kiepskiej sytuacji na GPW.