Będą oni płacili za pracowników składkę 6,5 proc. Z pensji pracownika odprowadzanych będzie na ubezpieczenie rentowe 1,5 proc. wynagrodzenia.  Budżet państwa zyska w ten sposób dodatkowych 7 miliardów złotych na zasypanie dziury w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ale przedsiębiorcy muszą znaleźć niespełna 5  mld zł (resztę dokładają samorządy i administracja rządowa).Zmiana ma zwiększyć pokrycie wydatków funduszu rentowego wpływami ze składek z niespełna 60 w tym roku do ok. 75 proc. w przyszłym.

Za przyjęciem ustawy głosowało 251 posłów, 184 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.