483,2 mln zł wyniósł  po trzech kwartałach zysk netto towarzystw emerytalnych, które zarządzają funduszami emerytalnymi – podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.  To o ponad 9 proc. więcej niż rok temu. Towarzystwom udało się zarobić więcej, pomimo tego, że ich przychody spadły. Wyniosły 1,3 mld zł, czyli o nieco ponad 1 proc. mniej niż przed rokiem. Koszty związane z zarządzaniem aktywami zmniejszyły się o prawie 100 mln zł (ponad 11 proc.), do 789,4 mln zł.

Spadek przychodów nie dziwi, bo od czerwca do funduszy trafia niższa składka. Zamiast 7,3 proc. dostają 2,3 proc. liczone od zarobków Polaków. Tym samym przychody z opłaty od składki istotnie spadły w III kw. tego roku. Wyniosły 480 mln zł po dziewięciu miesiącach, o 18 proc. mniej niż przed rokiem. O 12 proc., do 736 mln zł, wzrosły jednak przychody z opłaty za zarządzanie aktywami.

Z kolei w kosztach towarzystw zmniejszyły się te najbardziej obciążające rachunek zysków i strat, czyli związane z akwizycją. Spadły o 11 proc., do poniżej 300 mln zł. Zdaniem nadzoru, jeśli PTE nie ograniczą kosztów działalności i nie pozyskają nowych źródeł przychodów, tworząc dobrowolne fundusze emerytalne, ich rentowność ulegnie znaczącemu obniżeniu.