We wrześniu „Rz" pisała o tym, że zarządzanie dobrowolnym funduszem emerytalnym nie zostało zwolnione z podatku VAT.

Usługa zarządzania np. OFE, funduszami inwestycyjnymi czy ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi jest zaś  zwolniona z podatku VAT. W czasie ostatnich zmian w prawie dotyczącym systemu emerytalnego, które umożliwiają towarzystwom oferowanie dodatkowych produktów emerytalnych, nie wpisano dobrowolnych funduszy emerytalnych do listy tych, którymi zarządzanie nie wymaga zapłacenia podatku. To stawiało towarzystwa emerytalne w niekonkurencyjnej pozycji wobec innych podmiotów i mogłoby spowodować wzrost kosztów oferowania nowego produktu.

Już wtedy resort finanów napisał nam, że objęcie zwolnieniem od podatku od towarów usług usług zarządzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi jest uzasadnione. Ministerstwo właśnie zmienia rozporządzenie wykonawcze do ustawy o podatku od towarów i usług. Przygotowało właśnie projekt zmiany rozporządzenia z 4 kwietnia 2011 r. (Dz.U. nr 73, poz. 392 ze zm.).

Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2012 r., czyli tego samego dnia, co ustawa z 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 75 poz. 398 ze zm.).