Dzięki decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) instytucje te będą mogły oferować klientom indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Ale zanim to się stanie towarzystwa emerytalne muszą uzyskać zgodę nadzoru na zmianę statutu, a to może nastąpić, zgodnie z prawem, dopiero po 1 stycznia 2012 r.

Z naszych informacji wynika, że także trzy kolejne towarzystwa emerytalne złożyły już wnioski do KNF w sprawie utworzenia dobrowolnego funduszy emerytalnego oraz zmian w statucie.

Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) to nowy produkt służący do indywidualnego, dodatkowego oszczędzania na emeryturę, który wystartuje z początkiem przyszłego roku. Wpłaty na nowe konta będzie można odpisać od podstawy opodatkowania. Będzie to konkurencyjny produkt do istniejącego od kilku lat indywidualnego konta emerytalnego (w IKE nie ma ulgi podatkowej jaka będzie w IZKE).

IKZE mogą być oferowane klientom przez firmy ubezpieczeniowe, banki, domy maklerskiej, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz powszechne towarzystwa emerytalne. Te ostatnie instytucje muszą zmienić statut i utworzyć nowy specjalny fundusz – dobrowolny fundusz emerytalny. I jako jedyne muszą uzyskać zgodę nadzoru.

Z naszych informacji wynika, że około połowa PTE wyraziła zainteresowanie IKZE i kontaktowała się w tej sprawie z urzędem nadzoru. Dobrowolny fundusz emerytalny utworzy jeszcze – jak wynika z deklaracji – na pewno PTE: Warta, Axa, Amplico, Pocztylion-Arka i Pekao Pioneer.