Jak podała Komisja Nadzoru Finansowego do rejestru PPE zostały wpisane programy firm Parker Hannifin Sales Poland oraz Finnveden Metal Structures.

Pierwszy z zakładów pracy utworzył program w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Legg Mason TFI. Z kolei druga firma wprowadziła PPE w w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z Allianz Życie Polska.

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wynika, że nieznacznie wzrosła liczba wniosków o wpis do rejestru pracowniczych programów emerytalnych (PPE) w tym roku. Nadzór wpisał zaś do rejestru 28 nowych programów. Obecna liczba zarejestrowanych i działających PPE wynosi 1112.

Pracownicze programy emerytalne (PPE) to jedna z form dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Tworzone są w zakładach pracy.