PPE wciąż słabo się rozwijają

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała do rejestru PPE dokładnie tyle samo nowych programów, ile wykreśliła już istniejących

Publikacja: 12.11.2011 07:54

PPE wciąż słabo się rozwijają

Foto: Fotorzepa, Marcin Zubrzycki Marcin Zubrzycki

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wynika, że nieznacznie, ale wzrosła liczba wniosków o wpis do rejestru pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Jak podaje Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF, przedsiębiorstwa złożyły 32 wnioski o wpis PPE do rejestru w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku. Dla porównania w całym ubiegłym roku złożonych zostało 28 podobnych wniosków.

PPE to zaś grupowa forma dodatkowego oszczędzania na emeryturę w zakładach pracy.

- Liczba wniosków prawdopodobnie jeszcze wzrośnie, bo najwięcej wpłynęło we wrześniu i październiku. Mamy też sygnały od podmiotów zarządzających, iż planują jeszcze w tym roku złożenie nowych wniosków o rejestrację programu – tłumaczy Łukasz Dajnowicz. W tym roku nadzór wpisał do rejestru 25 nowych programów. Jednak co ciekawe KNF wydał tyle samo decyzji o wykreśleniu PPE z rejestru.

-  W związku z sytuacją gospodarczą, od 2 lat realny przyrost PPE jest niewielki, bo w porównywalnym tempie następuje rejestracja nowych programów, jak i likwidacja wcześniej utworzonych. Po nieznacznym obniżeniu liczby programów zlikwidowanych w 2010 r. - 15 zlikwidowanych  w 2010 r. wobec 32 w 2009 roku -, w bieżącym roku ponownie odnotowujemy znaczną liczbę wniosków o wykreślenie z rejestru – tłumaczy Łukasz Dajnowicz.

Wpływ na to ma zapewne niepewna sytuacja w gospodarce. Firmy w takiej sytuacji wolą nie brać na siebie kolejnego zobowiązania. A przypomnijmy, że to właśnie na pracodawcy leży obowiązek opłacania składki podstawowej za pracowników, która może wynieść maksymalnie do 7 proc. ich wynagrodzenia. Pracownicy mogą zaś zdecydować o wpłacaniu samodzielnie składki dodatkowej.

Zdaniem Krzysztofa Nowaka, członka zarządu Mercer, ten rok nie przyniesie dużej poprawy jeśli chodzi o rozwój PPE.

-  Ciągle liczmy jednak, że będzie lepiej. Pytanie brzmi czy firmy będą restrukturyzować systemy świadczeń pod kątem ich nowoczesności. Przestrzeń istnieje, bo tkwimy w układach zbiorowych, w których zapisane są nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe i inne cuda, ale nie programy emerytalne – tłumaczy Krzysztof Nowak.

Jak podkreśla nadzór, jeśli wniosek nie jest obarczony zasadniczymi błędami, to czas rejestracji programu nie przekracza 2-3 tygodni.

Według firmy konsultingowej Mercer  w Polsce ok. 2 tys. firm prowadzi plan emerytalny dla pracowników. Ta liczba obejmuje zarówno ustawowe PPE, jak i plany pozaustawowe. Z rejestru KNF wynika, że obecnie działa 1119 PPE.

Plany emerytalne zakładają najczęściej największe korporacje, zwykle międzynarodowe. Wśród wiodących branż, które tworzą plany jest farmaceutyczna oraz FMCG, czyli branża produktów szybko zbywalnych np. spożywcza czy chemiczna. Silna jest także branża energetyczna czy finansowa.

W krajach, w których zakładowe programy emerytalne funkcjonują najlepiej działa dużo zachęt, głównie fiskalnych. I dlatego zdaniem ekspertów aby PPE w Polsce się rozwijały należy uelastycznić prawo i wprowadzić większe zachęty dla pracodawców do tworzenia takich planów.

- Nie wierzę, że jak zmieni się ustawę o PPE to nagle liczba programów eksploduje. Zwłaszcza wśród małych i średnich firm. Tak może dopiero stać się, gdy pojawi się finansowa zachęta fiskalna i dla pracownika i dla pracodawcy – tłumaczy Krzysztof Nowak.

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wynika, że nieznacznie, ale wzrosła liczba wniosków o wpis do rejestru pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Jak podaje Łukasz Dajnowicz, rzecznik KNF, przedsiębiorstwa złożyły 32 wnioski o wpis PPE do rejestru w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku. Dla porównania w całym ubiegłym roku złożonych zostało 28 podobnych wniosków.

PPE to zaś grupowa forma dodatkowego oszczędzania na emeryturę w zakładach pracy.

Pozostało 86% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży