Najlepszą relacją zysku do ryzyka w horyzoncie 36 miesięcy, nagrodzoną oceną 5a, mogły ponownie pochwalić się ING OFE oraz PKO BP Bankowy OFE. Niestety żaden z tych funduszy nie ma potwierdzenia najwyższej noty w horyzoncie 12-miesięcznym. Pierwszy z nich otrzymał bowiem 4a, a drugi – 3a. Jeszcze 3 miesiące temu najwyższą ocenę w obu zestawieniach otrzymał Allianz Polska OFE, jednak od 2 miesięcy notuje on spadek oceny w zestawieniu 3-letnim, do 3a w październiku (roczna wciąż pozostaje na najwyższym poziomie).

W odwrotnej sytuacji jest fundusz Amplico OFE. W horyzoncie rocznym wypada coraz słabiej, w październiku dostał najniższą ocenę 1a, ale w horyzoncie 3-letnim, niemal każdego miesiąca notuje wzrost noty, z 1a w czerwcu do 4a w październiku.

Po wielu miesiącach okupowania dolnej części naszego zestawienia, poprawę odnotował jeden z największych funduszy - Aviva OFE, otrzymując w horyzoncie 3-letnim ocenę 2a. Fundusz ten należy do mniej ryzykownych funduszy. Negatywny wpływ na poziom Information Ratio, wskaźnika, o który oparty jest nasz ranking, mają więc dość słabe wyniki za ostatnie 3 lata. Fundusz bardzo słabo poradził sobie w pierwszej połowie 2009 roku, jednak od tego czasu wyraźnie się poprawił. W skali ostatnich  12 miesięcy wypracował wynik na poziomie -0,74%, co było szóstym wynikiem w grupie.