W skali miesiąca grono przyszłych emerytów w ramach II filara ubezpieczeniowego powiększyło się o 12,9 tys., czyli o 0,1 proc. W październiku mieliśmy zatem do czynienia z relatywnie niską zmianą liczby członków na poziomie bardzo zbliżonym do wrześniowej, zarówno w ujęciu procentowym, jak i ilościowym. Ze względu na fakt, że w ubiegłym miesiącu nie było ani losowanie do OFE, ani sesja transferowa, zmiana liczby drugofilarowych uczestników odbywała się jedynie w ramach rynku pierwotnego.

W październiku tylko dwa działające fundusze emerytalne odnotowały niewielki odpływ uczestników. Chodzi o fundusze Nordea i Polsat.