Dziedziczenie środków zewidencjonowanych na subkontach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odbywa się na takich samych zasadach jak w otwartych funduszach emerytalnych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi postępowanie dotyczące podziału lub wypłaty środków zewidencjonowanych na subkontach na podstawie zawiadomień z OFE. Zawiadomienie to wskazuje osoby, które są uprawnione do środków w OFE - i w konsekwencji ich podziału przez OFE – także do środków zgromadzonych na subkoncie. Oznacza to, iż co do zasady osoby uprawnione do środków na subkoncie są tymi samymi osobami co osoby uprawnione do środków w OFE.

Osoba, której zmarł bliski który był członkiem OFE powinna zgłosić się do właściwego OFE, celem udokumentowania prawa do środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka OFE. Fundusz po dokonaniu podziału zgromadzonych środków zawiadomi ZUS o osobach uprawnionych, a Zakład na podstawie tego zawiadomienia przeprowadzi postępowanie dotyczące środków zewidencjonowanych na subkoncie. Tak więc osoba zainteresowana nie musi wielokrotnie wykazywać swoich uprawnień zarówno przed OFE a następnie przed ZUS.