Trudny czas funduszy inwestycyjnych

Trzeci kwartał był jednym z trudniejszych w historii rynku funduszy inwestycyjnych. W ciągu 3 miesięcy aktywa funduszy zmniejszyły się o ponad 11 mld zł, czyli prawie 10 proc. Klienci wciąż uciekają z funduszy, choć saldo wpłat i wypłat okazało się dodatnie

Publikacja: 07.10.2011 16:45

Trudny czas funduszy inwestycyjnych

Foto: Analizy Online

Odpływ inwestorów od ryzykownych klas aktywów, wystraszonych złymi informacjami płynącymi z gospodarek, a także problemami fiskalnymi krajów strefy euro miały negatywny wpływ na wyceny różnych klas aktywów, przyczyniając się do spadku wartości zarządzanych przez fundusze pieniędzy. W skali kwartału zmniejszyły wartość o ponad 11 mld zł, czyli blisko 10 proc.. W samym wrześniu wartość aktywów spadła o 3,6 mld zł, czyli w mniejszym stopniu niż w sierpniu, kiedy aktywa skurczyły się o 7,3 mld zł. Na koniec września pieniądze zgromadzone w funduszach wyniosły 108,1 mld zł, a w przeliczeniu na europejską walutę – 24,5 mld euro.

Wrześniowy spadek wartości aktywów wynikał z bardzo słabej koniunktury na rynkach finansowych. Do spadających cen akcji (WIG20 obsunął się o 10,7 proc.), dołączyły również surowce i złoto, waluty i obligacje naszego skarbu państwa. W tych warunkach tylko co piątemu funduszowi udało się ochronić kapitał przed poniesieniem straty. Spadek aktywów byłby jeszcze większy, gdyby nie dodatnie saldo wpłat i wypłat, które według szacunków Analiz Online sięgnęło 0,9 mld zł. Tak dobry wynik sprzedaży to efekt wpłacenia znacznych środków do zaledwie jednego funduszu polskich papierów skarbowych utworzonego na potrzeby grupy kapitałowej PZU. W efekcie aktywa zgromadzone w funduszach dłużnych, mimo słabej koniunktury również w tym segmencie rynku, zwiększyły się aż o 8 proc.(blisko 1,5 mld zł), do 19,6 mld zł. Tym samym stały się trzecią pod względem wielkości aktywów grupą z 18,2 proc. udziałem w rynku, wyprzedzając fundusze pieniężne i gotówkowe (18,9 mld zł).

 

 

Podobnie jak w sierpniu, w minionym miesiącu największy spadek aktywów odnotowały fundusze akcyjne. Dalszy odpływ klientów (znacznie niższy niż w sierpniu) oraz ujemny wynik zarządzania sprawił, iż aktywa tego wciąż największego segmentu rynku, zmniejszyły się o 2,6 mld zł, czyli aż o jedną dziesiątą do 23,1 mld zł. W większym stopniu zmniejszyły się środki zarządzane przez fundusze akcji polskich (11,2 proc.), podczas gdy fundusze inwestujące na rynkach zagranicznych zarządzały na koniec miesiąca aktywami o 5,8 proc. mniejszymi. W sumie od początku roku aktywa będące w zarządzaniu funduszy akcyjnych spadły już o ponad 20 mld zł, czyli o prawie jedną trzecią.

Dalszy odpływ środków odczuły również fundusze mieszane, które na koniec września zarządzały aktywami o 1,7 mld zł (7 proc.) mniejszymi. O -0,3 mld zł spadły z kolei aktywa zarządzane przez fundusze ochrony kapitału, przy czym jedna trzecia spadku to efekt zakończenia działalności przez jeden z funduszy mających formę produktu strukturyzowanego. Trzeci miesiąc z rzędu tracą na wartości środki zarządzane przez fundusze absolutnej stopy zwrotu. Na koniec czerwca warte były 4,9 mld zł, a 3 miesiące później spadły poniżej 3 mld zł. To efekt zarówno przewagi wypłat nad wpłatami, ale również niesprawdzenia się jednej z zasad przyświecających zarządzaniu tym funduszom, czyli wypracowywaniu dodatnich wyników bez względu na warunki rynkowe. W III kwartale zdecydowana większość funduszy z tej grupy poniosła bowiem straty, w wielu przypadkach nawet dwucyfrowe.

Spadek wartości zarządzanych środków odnotowały również fundusze aktywów niepublicznych (o 184 mln zł). Jest to znacząca grupa funduszy, z udziałem w rynku przekraczającym 10 proc.

 

Odpływ inwestorów od ryzykownych klas aktywów, wystraszonych złymi informacjami płynącymi z gospodarek, a także problemami fiskalnymi krajów strefy euro miały negatywny wpływ na wyceny różnych klas aktywów, przyczyniając się do spadku wartości zarządzanych przez fundusze pieniędzy. W skali kwartału zmniejszyły wartość o ponad 11 mld zł, czyli blisko 10 proc.. W samym wrześniu wartość aktywów spadła o 3,6 mld zł, czyli w mniejszym stopniu niż w sierpniu, kiedy aktywa skurczyły się o 7,3 mld zł. Na koniec września pieniądze zgromadzone w funduszach wyniosły 108,1 mld zł, a w przeliczeniu na europejską walutę – 24,5 mld euro.

Pozostało 81% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży