PTE PZU złożyło w tej sprawie odpowiednie wnioski w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. W sierpniu wniosek w tej sprawie złożyło już inne towarzystwo emerytalne PKO BP Bankowy.

Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) to nowy produkt służący do indywidualnego dodatkowego oszczędzania na emeryturę, który wystartuje z początkiem przyszłego roku. Wpłaty na nowe konta będzie można odpisać od podstawy opodatkowania. Będzie to konkurencyjny produkt do istniejącego od kilku lat indywidualnego konta emerytalnego (w IKE nie ulgi podatkowej jaka będzie w IZKE).

Aby towarzystwo emerytalne mogło oferować IKZE musi zmienić statut i utworzyć dobrowolny fundusz emerytalny. Obecnie zarządza już otwartym funduszem emerytalnym w ramach publicznego systemu emerytalnego.

IKZE oprócz PTE mogą zaproponować klientom także firmy ubezpieczeniowe, banki, domy maklerskiej, towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Około połowa PTE wyraziła zainteresowanie IKZE i kontaktowała się w tej sprawie z urzędem nadzoru. Dobrowolny fundusz emerytalny utworzy jeszcze — jak wynika z deklaracji — na pewno PTE: Warta, Pocztylion-Arka i Pekao Pioneer.