Sporo problemów z dobrowolnymi funduszami

Zarządzanie dobrowolnym funduszem emerytalnym nie zostało zwolnione z podatku VAT. Resort finansów ma to zmienić, ale towarzystwa emerytalne borykają się jeszcze z innymi problemami

Publikacja: 11.09.2011 16:46

Sporo problemów z dobrowolnymi funduszami

Foto: Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier

Od przyszłego roku powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) dołączą do instytucji, które mogą oferować dobrowolne produkty do oszczędzania na starość. Są to indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (także startują w 2012 r.).  W tym celu będą musiały utworzyć nowy fundusz — dobrowolny fundusz emerytalny (DFE). Od tego momentu będą zatem zarządzać dwoma funduszami. W ramach obowiązkowego systemu emerytalnego zarządzają już bowiem otwartymi funduszami emerytalnymi.

Pojawiło się jednak kilka problem przed towarzystwa emerytalnymi. Usługa zarządzania np. OFE, funduszami inwestycyjnymi czy ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi jest zwolniona z podatku VAT. W czasie ostatnich zmian w prawie dotyczącym systemu emerytalnego, które umożliwiają towarzystwom oferowanie dodatkowych produktów emerytalnych, nie wpisano dobrowolnych funduszy emerytalnych do listy tych, którymi zarządzanie nie wymaga zapłacenia podatku. To stawia towarzystwa emerytalne w niekonkurencyjnej pozycji wobec innych podmiotów i mogłoby spowodować wzrost kosztów oferowania nowego produktu.

— W ocenie Ministerstwa Finansów uzasadnione jest objęcie zwolnieniem od podatku od towarów usług usług zarządzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi — mówi Małgorzata Brzoza, rzecznik resortu w odpowiedzi na nasze zapytanie w tej kwestii.

Wynika to z dyrektywy dotyczącej wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Resort ma pomysł na wybrnięcie z tej sytuacji. I jak zapewnia czasu jest jeszcze trochę, bo towarzystwa emerytalne będą mogły oferować nowe fundusze od 1 stycznia 2012 r.

— Kwestia zwolnienia z podatku od towarów i usług czynności zarządzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi zostanie podjęta przy nowelizacji rozporządzenia wykonawczego do ustawy o podatku od towarów i usług, tak, aby zsynchronizować właściwe przepisy — dodaje Małgorzata Brzoza.

To jednak wcale nie koniec przeszkód przed towarzystwami w związku z oferowanie dobrowolnych produktów oszczędzania. Żadne z nich nie zaproponuje ich od początku przyszłego roku.

— Zanim towarzystwo będzie mogło zarejestrować statut dobrowolnego funduszu emerytalnego będzie musiało zmienić statut towarzystwa emerytalnego przez dodanie zarządzania tym nowym funduszem. Nadzór nie będzie jednak zatwierdzał zmian statutów towarzystw przed 1 stycznia, bo towarzystwa mogą oferować nowe fundusze dopiero od 1 stycznia. Wystartujemy z ofertą później niż konkurenci z towarzystw funduszy inwestycyjnych czy ubezpieczeniowych — mówi osoba z branży.

Poza tym, jak podkreślają przedstawiciele PTE, ich pozycja jest także nieco gorsza jeśli chodzi o skład portfela dobrowolnego funduszu. Jego aktywa będą inwestowane w te same kategorie instrumentów jakie obowiązują otwarte fundusze emerytalne. Taki ograniczony katalog nie dotyczy innych podmiotów, które będą oferować DFE. Podobnie jak nie dotyczą ich koszty inwestycji zagranicznych pokrywane z kapitałów spółki, a nie aktywów funduszu.

To wszystko może zniechęcać towarzystwa do tworzenia dobrowolnych funduszy. Ale nie wszystkie. Co ciekawe pierwsze towarzystwo — PKO BP Bankowy PTE złożyło już odpowiednie wnioski w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Kolejne też to zapowiadają jak Warta czy Pocztylion-Arka. Inne jeszcze się zastanawiają. Zdaniem ekspertów towarzystwa emerytalne mają szansę być znaczącym graczem na rynku dobrowolnych produktów oszczędnościowych. mają bowiem dostęp do dużej bazy ponad 15 mln klientów, które dziś gromadzą pieniądze na starość w ramach OFE. Poza tym przedstawiciele PTE deklarują, że mogą zaoferować klientom tańszy produkt niż towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Ostatnie zmiany w prawie dotyczącym systemu emerytalnego były przygotowywane w błyskawicznym tempie. Premier w przedostatnim dniu 2010 roku ogłosił, że zostanie obniżona składka do OFE. Już trzy tygodnie później był gotowy projekt zmian w prawie, który zakładał także włączenie towarzystw emerytalnych do oferowania dodatkowych produktów emerytalnych. Konsultacje i prace w parlamencie zakończyły się w marcu. W maju weszła w życie część zmian, a kolejne z początkiem 2012 r.

Od przyszłego roku powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) dołączą do instytucji, które mogą oferować dobrowolne produkty do oszczędzania na starość. Są to indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (także startują w 2012 r.).  W tym celu będą musiały utworzyć nowy fundusz — dobrowolny fundusz emerytalny (DFE). Od tego momentu będą zatem zarządzać dwoma funduszami. W ramach obowiązkowego systemu emerytalnego zarządzają już bowiem otwartymi funduszami emerytalnymi.

Pojawiło się jednak kilka problem przed towarzystwa emerytalnymi. Usługa zarządzania np. OFE, funduszami inwestycyjnymi czy ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi jest zwolniona z podatku VAT. W czasie ostatnich zmian w prawie dotyczącym systemu emerytalnego, które umożliwiają towarzystwom oferowanie dodatkowych produktów emerytalnych, nie wpisano dobrowolnych funduszy emerytalnych do listy tych, którymi zarządzanie nie wymaga zapłacenia podatku. To stawia towarzystwa emerytalne w niekonkurencyjnej pozycji wobec innych podmiotów i mogłoby spowodować wzrost kosztów oferowania nowego produktu.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy