Do OFE trzeba się zapisać

Każda osoba zaczynająca pracę powinna wybrać fundusz emerytalny. Jeśli tego nie zrobi ZUS wybierze im OFE

Publikacja: 08.09.2011 14:28

Do OFE trzeba się zapisać

Foto: Fotorzepa, Seweryn Sołtys Seweryn Sołtys

 

ZUS dwa razy w roku przypomina ubezpieczonym o obowiązku wyboru jednego z 14 działających na rynku OFE. Obowiązek podpisania umowy z OFE mają osoby urodzone po 31 grudnia 1968 r., które zaczynają pierwszą pracę bądź rozpoczęli prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Osoby, które otrzymują korespondencją z ZUS mają czas do 10 stycznia lub 10 lipca na zawarcie umowy z funduszem. Jeśli do tego czasu nie zawrą umowy, zostaną zakwalifikowani do losowania, które odbywa się 31 stycznia i 31 lipca.

Lepiej samemu wybrać OFE

Osoby, które wezmą udział w losowaniu zostają przydzielone tylko do tych funduszy, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE. Z losowania wyłączone są trzy największe (pod względem liczby członków) fundusze emerytalne, czyli ING, Aviva i PZU Złota Jesień.

Zachęcamy jednak do samodzielnego wyboru funduszu. Im dłużej zwlekamy z decyzją o wyborze OFE tym dłużej nasze składki przebywają w ZUS i nie są inwestowane. W naszym interesie leży więc, aby wybrać fundusz.

Do wyboru mamy 14 funduszy emerytalnych. Każdy z nich jest zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE). Każde z towarzystw ma zaś właścicieli — zwykle instytucje finansowe, jak firmy ubezpieczeniowe czy banki, które mają doświadczenie na rynku finansowym. Informacje na temat funduszy można znaleźć na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) — www.knf.gov.pl oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (nie należą do niej wszystkie PTE) — www.igte.com.pl. Poza tym potrzebne informacje można znaleźć na stronie każdego z 14 OFE.

Dzwoniąc lub zaglądając na stronę każdy powinien znaleźć potrzebne informacje o właścicielach i ich doświadczeniu, o tym jaki zakres usług oferuje dany fundusz (np. jak sprawdzić stan konta emerytalnego), jaką  prowadzi politykę inwestycją i jakie efekty ona przynosi.

Co bardzo ważne od tego w którym funduszu emerytalnym gromadzimy pieniądze na starość zależy wysokość naszego przyszłego świadczenia. Wpływ na to mają opłaty pobierane przez OFE oraz wyniki z inwestowania oszczędności klientów. Pierwszy z czynników od 2010 roku odgrywa jednak mniejszą rolę. Powód jest taki, że zostały obniżone opłaty jakie mogą pobierać fundusze emerytalne. Dotyczy to przede wszystkim opłaty od składki. Od stycznia 2010 r. jej wysokość wynosi maksymalnie 3,5 proc. i większość OFE taką pobiera. Wyjątkiem są Allianz i Polsat, które pobierają nieznacznie mniej. Obniżona została także opłata za zarządzanie aktywami. Dotyczy ona jednak tylko największych funduszy emerytalnych. Niższą opłatę pobierają bowiem tylko te fundusze emerytalne, których aktywa przekroczyły próg 45 mld zł. Wówczas prowizja ta nie stanowi już procenta od aktywów, a jest kwotowa i wynosi 15,5 mln zł. To powoduje, że Aviva i ING są obecnie najtańszymi funduszami dla klientów.

W sytuacji zbliżonych opłat w każdym z funduszy emerytalnych (za wyjątkiem Allianz, Polsat, ING, Aviva) coraz większe znaczenie nabiera obsługa klienta, a przede wszystkim wyniki inwestycyjne.

Historyczne wyniki z inwestowania nie dają żadnych gwarancji na przyszłość, mogą jednak stanowić podpowiedź i pokazują jak stabilnie inwestuje fundusz. Przy analizie wyników OFE warto brać pod uwagę najdłuższy możliwy czas. Wyniki za miesiąc, dwa, a nawet rok niewiele bowiem pokazują. OFE działają od 1999 r. i tak długi okres można analizować. 3-letnie stopy zwrotu publikuje co pół roku choćby KNF.

Wybierając jakikolwiek fundusz nie trzeba bać się o oszczędności. OFE są samodzielnymi podmiotami i żaden nie może zbankrutować. Ich majątek jest odrębny od tego, którym dysponuje towarzystwo emerytalne.

Kto powinien wybrać OFE

Obowiązek  wyboru jednego z 14 działających na rynku OFE mają urodzeni po 31 grudnia 1968 r., którzy podjęli pierwszą pracę bądź rozpoczęli prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Mają na to 7 dni od podpisania umowy z pracodawcą.

Wybrać OFE muszą także wszyscy ci, którzy pracują i wprawdzie w przeszłości dokonali wyboru funduszu emerytalnego ale wybór ten nie zrodził żadnych skutków prawnych, gdyż w chwili zawarcia umowy z funduszem lub na 12 miesięcy przed tą datą dana osoba nie podlegała ubezpieczeniom społecznym.

Obniżenie składki, która trafia do funduszy emerytalnych z 7,3 do 2,3 proc. nie zwalnia nikogo z obowiązku wyboru funduszu. OFE, mimo że są prywatnymi instytucjami, stanowią bowiem część publicznego systemu emerytalnego. A dokładniej kapitałową jego część.

W trakcie podpisywania umowy niezbędne jest posiadanych takich informacji jak numer PESEL, NIP, seria i numer dokumentu tożsamości oraz adres zamieszkania (o każdej zmianie tych danych trzeba później poinformować OFE). Potrzebne jest też imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania osoby/osób uposażonych. Każdy może bowiem  wyznaczyć dowolną liczbę osób uposażonych do dziedziczenia środków zgromadzonych na rachunku w przypadku jego śmierci. Środki te podlegają zaś dziedziczeniu w okresie ich gromadzenia w OFE. Dodatkowo, w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków trzeba mieć ze sobą oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię odpowiedniego dokumentu potwierdzającego taką decyzję współmałżonków.

Jeżeli osoba przystępująca do OFE jest niepełnoletnia, wymagane jest złożenie przez opiekuna prawnego oświadczenia, w którym wyraża zgodę na zawarcie umowy z funduszem przez tę osobę.

Jeśli samodzielnie nie wybierzemy OFE zrobi to za nas ZUS. Po przeprowadzeniu losowania ZUS wysyła do ubezpieczonych informację o jego wyniku. Z kolei fundusz, do którego zostali przypisany, przesyła im warunki członkostwa, z informacją o przysługujących im prawach, list powitalny, prospekt informacyjny oraz co najważniejsze umowę. Wystarczy ją wówczas podpisaną odesłać do tego OFE.

Niezbędne dodatkowe oszczędzanie

Bez względu na to czy wybierzemy najlepiej pomnażający pieniądze fundusze emerytalny, czy trafimy na gorszy, emerytura z obowiązkowego systemu emerytalnego, czyli z ZUS i OFE nie zapewni nam dostatniego życia. Stopa zastąpienia czyli relacja ostatniego pobieranego wynagrodzenia do wysokości świadczenia, nie będzie bowiem wysoka. Według szacunków wyniesie ok. 30 proc. W gorszej sytuacji będą kobiety, które otrzymują niższą emeryturę niż mężczyźni, nawet w przypadku gdy ich zarobki i liczba lat pracy są takie same. Wynika to m.in. z tego, że wcześniej przechodzą na emeryturę i dłużej żyją niż panowie.

W tej sytuacji niezbędne jest dodatkowe oszczędzania na starość. Możliwości jest wiele. A każda forma odkładania pieniędzy z myślą o przyszłości jest jednak dobra. Najważniejsze by zacząć gromadzić oszczędności i to jak najszybciej.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży