Funkcję ma objąć 2 listopada. Wcześniej musi uzyskać zgodę Komisji Nadzoru Finansowego.

Zastąpiła Cezarego Burzyńskiego, który w maju złożył rezygnację, w związku z przejściem do banku PKO BP na stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za zewnętrzną sieć sprzedaży.

Ewa Małyszko od dawna związana jest z rynkiem finansowym. Prze kilka lat była prezesem SEB TFI. Od końca 2008 roku prowadzi własną firmę, zajmującą się tworzeniem programów edukacyjnych z zakresu finansów osobistych i finansów firmy oraz doradztwem finansowym. Obecnie jest wiceprezesem KGHM TFI.

— Zależało nam na osobie, która ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby pokierować instytucją zarządzającą aktywami w wysokości 7 mld zł należącymi do ponad 0,5 mln klientów Bankowego OFE — mówi Jakub Papierski, przewodniczący Rady Nadzorczej PTE i jednocześnie przedstawiciel akcjonariusza spółki.