Na tę kwotę wpływ miał zakup akcji debiutującej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Według szacunków fundusze emerytalne mogły kupić akcje spółki węglowej za ok. 1,2 – 1,5 mld zł.

W lipcu wartość akcji w portfelach funduszy zmniejszyła się w skali miesiąca o 1,6 mld zł, do 83,8 mld zł. Nieco niższa była także wartość papierów skarbowych – o 1,4 mld zł, do 122 mld zł (średni ich udział w aktywach wyniósł 51,9 proc.). Stało się tak, mimo że rosły ceny obligacji, OFE mogły jednak pozbyć się części instrumentów, czy to papierów dłużnych, czy akcji, z portfela, aby mieć gotówkę na zakup akcji JSW. Po zmniejszeniu wysokości składki do OFE napływy nowych składek nie są już tak wysokie.

Udział akcji w aktywach OFE wyniósł przeciętnie 35,6 proc. na koniec lipca. Był to najniższy poziom od października ubiegłego roku. Miesiąc wcześniej było to 36,05 proc. Najwięcej akcji ma Pocztylion (40,9 proc., wobec 41,6 proc. miesiąc wcześniej). Najmniej fundusze Generali i AXA. Odpowiednio zaledwie 32,5 oraz 33 proc.