Pracownicze fundusze emerytalne w zakładach pracy

Przez cztery miesiące tego roku zarobiły przeciętnie 2,3 proc. To wynik zbliżony do wypracowanego przez OFE

Publikacja: 26.05.2011 01:09

Które fundusze mają najwięcej pieniędzy

Które fundusze mają najwięcej pieniędzy

Foto: Rzeczpospolita

Pracownicze fundusze emerytalne (PFE) to jedna z form pracowniczych programów emerytalnych (PPE) tworzonych w zakładach pracy. Obecnie w Polsce działa pięć takich funduszy. Oszczędza w nich 57,3 tys. pracowników (aktywnych klientów jest ok. 32 tys.). Uzbierali 1,6 mld zł.

Fundusze pracownicze, podobnie jak otwarte fundusze emerytalne (OFE), inwestują pieniądze swoich członków. Od początku roku do końca kwietnia 2011 r. zarobiły dla klientów przeciętnie 2,3 proc. (wynik OFE – 2,5 proc.). W każdym z analizowanych przez nas okresów OFE wypadają nieco lepiej. Wyjątkiem jest okres trzyletni (liczony od marca do marca). Pracownicze fundusze zarobiły w tym czasie średnio 17,6 proc., a OFE – 15,4 proc.

Różnice w wynikach mogą być rezultatem innego składu portfela inwestycyjnego. OFE dużo więcej pieniędzy lokują w akcje (średnio ok. 37 proc.) czy obligacje skarbowe (ok. 50 proc.). Z kolei fundusze pracownicze kupują jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych (58,5 proc.), a akcje stanowią tylko ok. 15 proc. ich portfeli. Poza tym nie zarządzają środkami samodzielnie, tylko zlecają to zadanie firmom zewnętrznym.

Najlepszy wynik w ciągu ostatnich trzech lat wypracował PFE Unilever Polska (prawie 19 proc.), a najsłabiej wypadł Nestle Polska (16 proc.). Z kolei w tym roku (do kwietnia) najlepszą stopę zwrotu ma największy fundusz Telekomunikacji Polskiej (2,9 proc.). Średnio od 2006 do 2010 r. pracownicze fundusze zarabiały 6,5 proc. rocznie.

Podstawową składkę do pracowniczych programów emerytalnych odprowadza pracodawca (maksymalnie równowartość 7 proc. wynagrodzenia). Pracownik może z kolei wpłacać składkę dodatkową (według szacunków robi to mniej niż 10 proc. uczestników programów). Maksymalna wysokość dodatkowych wpłat w tym roku to nieco ponad 15 tys. zł (dla porównania na indywidualne konto emerytalne można przekazać trochę ponad 10 tys. zł).

Składka dodatkowa do PPE prowadzonego przez zakład pracy może być ustalona kwotowo lub procentowo od wynagrodzenia. Jest potrącana z pensji brutto (po opodatkowaniu i odliczeniu składki do ZUS). Jej wysokość pracownik określa w deklaracji uczestnictwa i – co ważne – zawsze może ją zmienić. Wpłaty do PPE są opodatkowane PIT (jako przychód pracownika), więc zyski kapitałowe oraz wypłacane świadczenia są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Od zysków z inwestowania składki dodatkowej także nie odprowadza się 19-proc. podatku Belki. Niewykluczone, że w przyszłości dodatkowe wpłaty do PPE będą objęte ulgą podatkową. Wtedy można byłoby je odpisywać od podstawy opodatkowania.

Dodatkowe oszczędzanie na emeryturę jest szczególnie opłacalne dla osób młodych. Dzięki procentowi składanemu regularne odkładanie nawet niewielkich kwot, nieobciążających nadmiernie budżetu domowego, pozwoli uzyskać znacząco wyższą emeryturę. Jak wyliczyła instytucja nadzoru, odkładanie przez 40 lat 90 zł miesięcznie (czyli ok. 3 zł dziennie) – przy założeniu, że roczna stopa zwrotu z inwestycji wyniesie 7 proc. – może przynieść ok. 230 tys. zł dodatkowego kapitału na starość. Pieniądze te bardzo się przydadzą, ponieważ świadczenie z obowiązkowego systemu emerytalnego (ZUS i OFE) będzie niskie. Według szacunków wyniesie zaledwie ok. 30 proc. ostatnich zarobków.

Formy pracowniczych programów emerytalnych

- umowa z funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez TFI

- umowa grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – co najmniej 85 proc. składki podstawowej musi być inwestowane

- pracowniczy fundusz emerytalny zarządzany przez pracownicze towarzystwo emerytalne – towarzystwo jest instytucją typu non profit, ma formę spółki akcyjnej; jeżeli kolejny pracodawca przystępuje do już istniejącego funduszu, nabywa akcje towarzystwa; utworzenie funduszu i towarzystwa wymaga zgody nadzoru emerytalnego

- zarządzanie zagraniczne – środkami zarządza podmiot z siedzibą w kraju UE; forma ta jest nieaktywna w Polsce

Pracownicze fundusze emerytalne (PFE) to jedna z form pracowniczych programów emerytalnych (PPE) tworzonych w zakładach pracy. Obecnie w Polsce działa pięć takich funduszy. Oszczędza w nich 57,3 tys. pracowników (aktywnych klientów jest ok. 32 tys.). Uzbierali 1,6 mld zł.

Fundusze pracownicze, podobnie jak otwarte fundusze emerytalne (OFE), inwestują pieniądze swoich członków. Od początku roku do końca kwietnia 2011 r. zarobiły dla klientów przeciętnie 2,3 proc. (wynik OFE – 2,5 proc.). W każdym z analizowanych przez nas okresów OFE wypadają nieco lepiej. Wyjątkiem jest okres trzyletni (liczony od marca do marca). Pracownicze fundusze zarobiły w tym czasie średnio 17,6 proc., a OFE – 15,4 proc.

Pozostało 82% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?