WARTA

Powszechne towarzystwo emerytalne i otwarty fundusz emerytalny Warta

Aktualizacja: 14.04.2011 14:39 Publikacja: 14.04.2011 09:33

cos tam

pełna nazwa PTE

Powszechne Towarzystwo Emerytalne WARTA S.A.

skrócona nazwa PTE

PTE WARTA S.A.

pełna nazwa OFE

Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA

skrócona nazwa OFE

OFE WARTA

data rozpoczęcia działalności

OFE zezwolenie UNFE - 29/01/1999, PTE zezwolenie UNFE - 20/11/1998

akcjonariusze (wraz z info o posiadanych akcjach)

TUiR WARTA S.A. 100% akcji, łącznie 2 330 000 akcji, wartość nominalna 233 000 000 PLN

informacje o akcjonariuszu (o każdym maks. dwa zadania)

TUiR WARTA S.A. powstało w 1920 r. Jest jedną z największych i najstarszych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Akcjonariuszem TUiR WARTA jest belgijska Grupa KBC.

adres centrali

ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

telefon do centrali

(22) 58 28 900

infolinia

801-366-366

adres email

info@ofewarta.pl

strona www

www.ptewarta.pl

zarząd PTE

Marek Jandziński - Prezes, Tadeusz Gacyk - Wiceprezes, Konrad Biedul - Członek Zarządu

rada nadzorcza PTE

Karel Heyndrickx -  Przewodniczący RN

Paweł Bednarek - Wiceprzewodniczący RN

Johan De Ryck - Członek RN

Marian Górski - Członek RN

Stanisław Kasiewicz - Członek RN

Bogdan Mróz - Członek RN

szef inwestycji

Grzegorz Jałtuszyk

główne założenie polityki inwestycyjnej

Inwestowanie pieniędzy członków OFE WARTA odbywa się z uwzględnieniem nadrzędnej zasady maksymalizacji zysku i minimalizacji ryzyka. Profesjonalizm i wiedza zespołu zarządzających stanowi o osiąganych wynikach inwestycyjnych. Instrumenty w które lokowane są powierzone aktywa są poddawane ciągłemu monitoringowi pod kątem efektywności, ryzyk i perspektyw.

liczba pracowników (stan na koniec 2010 r.) osoby/etaty

126/48,5

agent transferowy

Net Fund Administration sp. z o.o.

bank depozytariusz

PKO Bank Polski S.A.

wysokość opłaty od składki

3,50%

miesięczna wysokość opłaty za zarządzanie aktywami

0,045 % wartości aktywów netto

zysk netto PTE na koniec 2010 r. w mln zł

-0,74

kapitał własny PTE na koniec 2010 r. w mln zł

37,48

cos tam

pełna nazwa PTE

Pozostało 98% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?