Redukcja składki zmieni inwestowanie przez OFE

W przypadku redukcji składki do 2,3 proc. należy poważnie rozważyć zmianę profilu inwestycyjnego OFE

Publikacja: 01.02.2011 02:40

Michał Szymański, partner zarządzający MoneyManagers, były prezes Aviva PTE

Michał Szymański, partner zarządzający MoneyManagers, były prezes Aviva PTE

Foto: Fotorzepa, Darek Golik DG Darek Golik

Przy składce zmniejszonej z 7,3 do 2,3 proc. fundusze będą miały wpływ na znacznie mniejszą część przyszłej emerytury. Jej większość będzie pochodziła z budżetu. Utrzymanie bieżącej polityki inwestycyjnej, gdzie ponad połowa środków jest ulokowana w obligacje skarbowe, których wykup gwarantują także środki budżetowe, jest makroekonomicznie nieuzasadnione.

Podobnie biorąc pod uwagę profil ryzyka „środków odkładanych” na emeryturę (konta w ZUS są jedynie zapisem, nie są faktycznymi środkami). W przypadku gdy większość środków, z których ma pochodzić przyszła emerytura, jest w praktyce zabezpieczona przyszłymi podatkami, to z punktu widzenia uczestnika OFE część lokowana na rynku kapitałowym powinna być inwestowana w sposób bardziej ryzykowny, ale pozwalający także na osiągnięcie wyższych stóp zwrotu.

W przypadku modyfikacji sprowadzającej się jedynie do prostego zwiększenia limitu inwestycji w akcje i zachowania obecnego systemu gwarancji opartej na średniej stopie zwrotu samych OFE teoretycznie można sobie pozwolić na dość znaczny skok z obecnych 40 proc. do np. 60 – 70 proc. OFE najprawdopodobniej osiągnęłyby ten limit stopniowo, tak jak miało to miejsce w przypadku obecnego limitu 40 proc.

Choć mimo wszystko najlepszym wariantem jest stopniowe podnoszenie limitu rozłożone na przynajmniej kilka lat. Zwiększeniu udziału akcji powinno towarzyszyć dopuszczanie większych odchyleń od średniej stopy zwrotu bez kary dla OFE za zbyt niski wynik inwestycyjny. Pozostawienie obecnych wielkości dopuszczalnych odchyleń przy zwiększonych inwestycjach w akcje prowadziłoby do jeszcze większej pasywności OFE dążenia do wzajemnego naśladownictwa.

Alternatywnie można wprowadzić benchmark zewnętrzny i podnosić „neutralny” udział w akcje w kolejnych latach do poziomu docelowego (np. 40 proc. od początku 2012, 45 proc. od 2013 itd.). 

Z systemowego punktu widzenia zapowiadana wielkość docelowego poziomu składki w wysokości 3,5 proc. wydaje się jednak zbyt niska.

Przy składce zmniejszonej z 7,3 do 2,3 proc. fundusze będą miały wpływ na znacznie mniejszą część przyszłej emerytury. Jej większość będzie pochodziła z budżetu. Utrzymanie bieżącej polityki inwestycyjnej, gdzie ponad połowa środków jest ulokowana w obligacje skarbowe, których wykup gwarantują także środki budżetowe, jest makroekonomicznie nieuzasadnione.

Podobnie biorąc pod uwagę profil ryzyka „środków odkładanych” na emeryturę (konta w ZUS są jedynie zapisem, nie są faktycznymi środkami). W przypadku gdy większość środków, z których ma pochodzić przyszła emerytura, jest w praktyce zabezpieczona przyszłymi podatkami, to z punktu widzenia uczestnika OFE część lokowana na rynku kapitałowym powinna być inwestowana w sposób bardziej ryzykowny, ale pozwalający także na osiągnięcie wyższych stóp zwrotu.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą