W poniedziałkowym losowaniu udział wzięła rekordowa liczba osób — prawie 212 tys. To także połowa z grupy osób (433,7 tys.), które w grudniu otrzymały z ZUS pismo przypominające o obowiązku zapisania się do funduszu. ZUS wysyła takie listy dwa razy w roku.

W losowaniu uczestniczyło sześć funduszy: Aegon, Allianz, Amplico, AXA, Generali i Pocztylion. Są to fundusze, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE. Z losowania wyłączone zostały trzy największe (pod względem liczby członków) fundusze emerytalne. Każdy z biorących udział w losowaniu funduszy otrzymał równą liczbę 35 297 osób.

Losowanie obejmuje ubezpieczonych, którzy mimo takiego obowiązku nie wybrali samodzielnie otwartego funduszu emerytalnego. A obowiązek wyboru OFE mają wszyscy urodzeni po 31 grudnia 1968 r., którzy podjęli pierwszą pracę bądź rozpoczęli prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Losowanie jest przeprowadzane dwa razy w roku, w ostatnim roboczym dniu stycznia i lipca.

Osoby, które wzięły udział w losowaniu zostaną poinformowane o jego wynikach przez OFE, którego klientami właśnie się stały. Informacje tą ubezpieczonym przekaże również sam ZUS.