- [b]Posiadacze indywidualnych kont emerytalnych (IKE) najpóźniej w przyszły piątek mogą wykorzystać tegoroczny limit wpłat.[/b] Korzyść z oszczędzania na IKE polega na tym, że zyski wypracowane na takim koncie są zwolnione z podatku Belki, o ile inwestor podejmie pieniądze dopiero po przejściu na emeryturę. W tym roku ustawodawca pozwala zainwestować bez podatku maksymalnie 9579 zł.

- [b]Osoby, które dotąd nie założyły IKE, a zrobią to przed końcem roku, również będą mogły wykorzystać tegoroczny limit wpłat.[/b] Umowę o prowadzenie IKE można podpisać z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, towarzystwem ubezpieczeniowym, bankiem lub biurem maklerskim. Podpisanie umowy do końca przyszłego tygodnia pozwoli wykorzystać limit wpłat na rok 2010.

- [b]Inwestorzy giełdowi, którzy chcą zmniejszyć wysokość podatku od zysków, jakie osiągnęli w tym roku na parkiecie, powinni rozważyć czasową sprzedaż posiadanych akcji, które obecnie są warte mniej niż w momencie zakupu.[/b] W nowym roku będzie można je odkupić w podobnej cenie, natomiast odnotowana w ten sposób strata zmniejszy podstawę opodatkowania podatkiem giełdowym. Trzeba to zrobić najpóźniej 28 grudnia, by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zdążył zaksięgować operację jeszcze w tym roku.

- [b]Osoby podejmujące pierwszą pracę powinny do 10 stycznia 2011 r. wybrać otwarty fundusz emerytalny[/b], inaczej zostaną przypisane do jednego z nich w wyniku losowania.