Nadzór analizował okres od końca września 2007 r. do końca września 2010 r. W tym czasie akcjami, które pozwoliły zarobił były — w zestawieniu nadzoru — papiery KGHM Polskiej Miedzi. Zysk z inwestycji w te walory wyniósł nominalnie ponad 1 mld zł. Po ponad miliard złotych OFE zarobiły też na obligacjach skarbowych o stałym oprocentowaniu. W okresie 3-letnim licząc od września 2007 r. do września 2010 r. największe nominalne straty przyniosły akcje.

Najwyższe dotyczą papierów spółek GTC i Cersanit, odpowiednio wyniosły 1,03 mld zł i 1,2 mld zł. W tym gronie są jeszcze akcje innych spółek budowlanych jak Echo Investment i Polimex-Mostostal, a także PKN Orlen, Vistula, Ciech, Bank Millennium, Pfleiderer Grajewo i Immoest. Każda z tych inwestycja przyniosła straty wynoszące kilkaset milionów złotych. W analizowanym przez nadzór okresie mieliśmy jednak do czynienia z kryzysem, który wywołał dekoniunkturę na rynku finansowym. Powrót optymizmu i wzrost cen akcji od 2009 r. sprawia, że OFE odrabiają straty. I tak w tym okresie strata z części akcyjnej portfela inwestycyjnego wyniosła prawie 26 proc. Z kolei zysk z części dłużnej to ponad 18 proc.

Jak zaznacza nadzór podstawę inwestycji OFE stanowią obligacje skarbowe (głównie o stałym oprocentowaniu) i akcje. Dla porównania dominującą pozycją w portfelach pracowniczych funduszy emerytalnych (PFE) działających w ramach pracowniczych programów emerytalnych (III filar) stanowią jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (ponad 60 proc.). Wyniki inwestycyjne PFE są w tym okresie jednak lepsze niż OFE. KNG podał, że na koniec września tego roku ponad 22 proc. wszystkich wyemitowanych papierów skarbowych należało do OFE. Z kolei udział OFE w kapitalizacji spółek notowanych na GPW to 8,9 proc., a udział we free float — 17,5 proc. W odniesieniu tylko do polskich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie wyniósł odpowiednio 12,7 i ponad 30 proc. Ponad połowa portfela akcji ulokowana była w 14 największych spółkach giełdowych.

Według KNF wnioski płynące z analizy wpływu kryzysu na wyniki inwestycyjne OFE skłaniają do kilku rekomendacji. Najważniejsza dotyczy wprowadzenia subfunduszu bezpiecznego, kierowanego do osób w wieku przedemerytalnym, którego zadaniem będzie ochrona zgromadzonego kapitału przed ewentualnie pojawiającą się dekoniunkturą. Zdaniem nadzoru inne działania, które powinny przyczynić się do wzrostu konkurencyjności i efektywności OFE to wprowadzenie zakazu akwizycji, zwiększenie adekwatności kapitałowej PTE przez powiązanie kapitałów własnych towarzystw z wielkością ponoszonego przez nie ryzyka.