Stabilne wyniki OFE, niskie ryzyko

Allianz najmniej naraża oszczędności klientów na wahania wartości

Publikacja: 14.10.2010 01:35

Które OFE inwestują najmniej ryzykownie

Które OFE inwestują najmniej ryzykownie

Foto: Rzeczpospolita

Z perspektywy przyszłych emerytów kluczowe jest, aby fundusz emerytalny osiągał stabilne wyniki, inwestując w miarę bezpiecznie. Stąd też jedną z części naszego rankingu jest ocena ryzyka, ponoszonego przez OFE.

Zobacz, które OFE inwestują najmniej ryzykownie

Przyszły emeryt powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chce być w takim funduszu, który bierze na siebie duże ryzyko, czy woli taki, który je ogranicza. Strategia zakładająca duże ryzyko może przynieść w krótkim okresie bardzo dobry wynik. Jednak ryzyko może być niewspółmierne do osiągniętej stopy zwrotu. Poza tym jednemu zarządzającemu ryzykowna strategia może się udać, innemu nie, a wtedy straty są bardzo bolesne.

Generalnie jednak klienci OFE mogą czuć się bezpiecznie, bo inwestycje funduszy są ściśle nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Mimo wszystko jedne fundusze bardziej ryzykują, inne nieco mniej. Ocena ryzyka to ważna, wysoko punktowana kategoria w naszym rankingu. Wprowadziliśmy tu największą modyfikację.

Dotychczas przy ocenie braliśmy pod uwagę dwie miary, tzw. tracking error, który mierzy, jak bardzo wyniki każdego funduszu odbiegają od średniej stopy zwrotu dla wszystkich OFE, oraz tzw. miernik Sharpe’a, pozwalający ocenić fundusz na podstawie dwóch kryteriów: zysku i ryzyka.

Obecnie upraszczamy metodę oceny. Zastosowaliśmy klasyczny wskaźnik – odchylenie standardowe. Pokazuje on, jak duża była zmienność miesięcznych wyników OFE. W uproszczeniu można powiedzieć, że fundusze charakteryzujące się wysokim odchyleniem standardowym prowadzą bardziej ryzykowną politykę inwestycyjną.

Zobacz jak skontaktować się z funduszem

Najwięcej punktów – 15 – fundusz mógł zdobyć za ryzyko w okresie 10-letnim. Natomiast 10 punktów przyznawaliśmy w przypadku okresu pięcioletniego oraz 5 punktów za trzyletni.

W tej kategorii maksymalna liczba punktów to 30. Tyle mógłby dostać fundusz, gdyby w każdym z tych okresów był najlepszy.

Zwycięzcą w tej kategorii jest Allianz. W każdym z trzech analizowanych przez nas okresów wypadł najlepiej. Zgromadził zatem 30 punktów. Za nim jest Aegon z 24,7 pkt. Niedużo mniej ma Axa – 23,7.

Z perspektywy przyszłych emerytów kluczowe jest, aby fundusz emerytalny osiągał stabilne wyniki, inwestując w miarę bezpiecznie. Stąd też jedną z części naszego rankingu jest ocena ryzyka, ponoszonego przez OFE.

Zobacz, które OFE inwestują najmniej ryzykownie

Pozostało 88% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora