Generali wygrywa w rankingu Rz

Zwycięzcą najnowszego rankingu Otwartych Funduszy Emerytalnych „Rz” jest Generali. Kolejne miejsca zajmują Polsat oraz Allianz

Publikacja: 14.10.2010 01:20

Generali wygrywa w rankingu Rz

Foto: Fotorzepa, Ryszard Waniek Rys Ryszard Waniek

Najlepszy OFE, Generali, miał najwyższe zyski w trzech analizowanych przez nas okresach: trzy–, pięcio– i dziesięcioletnim. W pozostałych kategoriach branych pod uwagę w rankingu również uplasował się wysoko. W sumie zdobył ponad 81 punktów na 100 możliwych.

Zobacz najlepsze OFE

Generali już od dawna zajmuje czołowe miejsca w rankingach „Rz” (publikujemy je w „Moich Pieniądzach” dwa razy w roku, w kwietniu i w październiku). Niestety, ostatnich miesięcy nie może zaliczyć do udanych. W ciągu trzech kwartałów tego roku osiągnął wynik najsłabszy ze wszystkich OFE. Wynika to m.in. z tego, że utrzymywał przez ten okres niskie zaangażowanie w akcje, odbiegające od reszty konkurentów, co mogło świadczyć o negatywnej ocenie sytuacji na giełdzie. We wrześniu przystąpił do zakupów tych walorów.

Słabe wyniki w krótkim okresie zdarzają się jednak każdej firmie zarządzającej aktywami. Ważne, by nie trwało to zbyt długo. Mamy nadzieję, że pogorszenie w Generali jest przejściowe. Zwłaszcza że dotąd fundusz ten inwestował bardzo stabilnie.

W dłuższych okresach (trzy lata i więcej) Generali nadal znajduje się w ścisłej czołówce. Po raz trzeci zajął pierwsze miejsce w zestawieniu publikowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego obejmującym trzyletnie stopy zwrotu z inwestycji.

Druga pozycja w rankingu przypadła Polsatowi, zwycięzcy sprzed pół roku. Teraz ten OFE zdobył 70 punktów. Wygrał w dwóch z czterech kategorii. Okazał się najlepszy pod względem stanu hipotetycznego konta oraz według kryterium kolejności w kolejnych rankingach nadzoru. Niezłe miał także – w porównaniu z konkurentami – wyniki inwestycyjne w trzech badanych przez nas okresach. Choć w okresie trzyletnim zajął ostatnie miejsce. Najsłabszą ocenę Polsat uzyskał w kategorii ryzyka. Zadecydowały o tym przede wszystkim bardzo niskie noty za politykę inwestycyjną w okresie trzy– i pięcioletnim. Zarządzający tym funduszem już od dawna utrzymują znacznie wyższy niż konkurenci udział akcji w portfelu. Na koniec września udział papierów udziałowych wynosił już prawie tyle co ustawowy limit inwestycji w te instrumenty wynoszący 40 proc. Ale w tym roku, choć kursy akcji rosną, nie przekłada się to na razie na wysokie wyniki.

Na trzecim miejscu w rankingu uplasował się Allianz. Tę wysoką pozycję zawdzięcza przede wszystkim ocenie ryzyka, za którą otrzymał dużo punktów, zajmując pierwsze miejsce. Pod względem wyników inwestycyjnych wypada różnie. Dobry wynik uzyskał w okresach od roku do pięciu lat.

W rankingu „Rz” oceniamy fundusze emerytalne, biorąc pod uwagę osiągnięcia inwestycyjne, stabilność wyników, pobierane od klientów opłaty (uwzględnione są w stanie hipotetycznego konta) i ryzyko inwestycyjne ponoszone przez OFE. W porównaniu z poprzednimi edycjami wprowadziliśmy dwie dość istotne zmiany. Oceniając stopy zwrotu, nie uwzględniamy już najdłuższego okresu, w jakim działają OFE, lecz tylko ostatnie trzy, pięć i dziesięć lat. Zmodyfikowaliśmy poza tym ocenę ryzyka inwestycyjnego.

 

 

Rafał Markiewicz, członek zarządu, dyrektor Departamentu Inwestycyjnego Generali PTE

Nasze dobre wyniki w ciągu ostatnich trzech lat są rezultatem konsekwentnej i odważnej polityki inwestycyjnej. W szczycie hossy, pod koniec 2007 r., Generali OFE miał zdecydowanie mniej akcji w portfelu w porównaniu ze średnim stanem w innych polskich funduszach emerytalnych. Dzięki temu jego klienci stosunkowo mało ucierpieli wskutek załamania na giełdzie w 2008 r.

Natomiast na początku 2009 r., gdy na rynkach dominował pesymizm i pojawiały się głosy o upadku systemu finansowego w obecnym kształcie, uznaliśmy, że mimo wielu zagrożeń wyceny spółek na giełdzie są bardzo atrakcyjne i warto zwiększyć udział akcji w portfelu. W okresie trzyletnim dobre efekty przyniosła również staranna selekcja spółek do portfela akcyjnego.

Najlepszy OFE, Generali, miał najwyższe zyski w trzech analizowanych przez nas okresach: trzy–, pięcio– i dziesięcioletnim. W pozostałych kategoriach branych pod uwagę w rankingu również uplasował się wysoko. W sumie zdobył ponad 81 punktów na 100 możliwych.

Zobacz najlepsze OFE

Pozostało 93% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży