Pomysły na OFE nie przejdą?

Projekt wymaga odrzucenia – napisał minister Michał Boni w opinii do założeń zmian w OFE

Publikacja: 12.08.2010 03:04

Pomysły na OFE nie przejdą?

Foto: Fotorzepa, MW Michał Walczak

Nie zmniejszyła się lista przeciwników pomysłów minister pracy Jolanty Fedak na zmiany w II filarze. Dotarliśmy do kolejnych opinii do założeń, o które poprosił Michał Boni, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów (KSRM), który dziś zgodnie z planem miał się nim zająć.

[srodtytul]NBP i KNF przeciw[/srodtytul]

Negatywne stanowisko utrzymały Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oraz NBP. Obie te instytucje zarzucają też Ministerstwu Pracy, że ich uwagi nie zostały uwzględnione w założeniach. KNF zwraca nawet uwagę, że projekt resortu pracy błędnie sugeruje pozytywne stanowisko urzędu. Jak czytamy w piśmie wysłanym przez NBP, bank centralny negatywnie ocenia całokształt przedstawionych propozycji.

[wyimek]3,5 proc. do tylu miałaby zostać docelowo obniżona składka do OFE [/wyimek]

NBP, KNF oraz Michał Boni, minister w Kancelarii Premiera, do którego opinii też dotarliśmy, jednogłośnie wskazują, że wejście w życie tych propozycji oznaczałoby demontaż systemu emerytalnego. Szef KSRM uważa, że „projekt wymaga odrzucenia w całości”. Czy taki może być los propozycji minister Fedak? Niekoniecznie, bo wczoraj wieczorem resort pracy nagle poprosił o ich wycofanie z porządku obrad Komitetu. W jego obradach chce wziąć bowiem udział Jolanta Fedak, a w czwartek nie może, choć termin był znany od dawna. Równocześnie podpisany pod prośbą Marek Bucior, wiceminister pracy, deklaruje przygotowanie poprawionej wersji z uzgodnionymi poprawkami. Dziś szef KSRM zdecyduje, czy przystać na prośbę ministerstwa.

[srodtytul]To tylko demagogia[/srodtytul]

Projekt, mimo że był konsultowany, wciąż jest krytykowany. Według Boniego wszystkie argumenty przedstawione w założeniach są jedynie demagogią, bo „bazują na fałszywych przesłankach lub abstrahują od możliwości znalezienia lepszych rozwiązań”. Przyjęcie tych założeń oznaczałoby likwidację kapitałowej części systemu emerytalnego. Minister podkreśla, że projekt nie odpowiada na istniejące problemy systemu emerytalnego: brak systemu wypłat świadczeń z II filara czy reformę funkcjonowania OFE. Stronniczo i selektywnie pokazuje też tylko wady kapitałowej części. Problemy wynikające z wpływu OFE na wysokość deficytu liczonego według metodologii unijnej należy według ministra rozwiązywać na forum europejskim. Boni przychylnym okiem spojrzał jedynie na proponowany zakaz akwizycji do OFE. To powinno jednak wpisać się w szerszą reformę II filara. I ma pomysł na konkretne zmiany: wprowadzenie wielofunduszowości (funduszy dopasowanych profilem ryzyka do wieku klientów), benchmarków zewnętrznych, zmiana roli limitów inwestycyjnych, modyfikacja systemu opłat oraz powiązanie wymogów kapitałowych PTE z ryzykiem ponoszonym przez OFE.

[srodtytul]Tylko MF za zmianami[/srodtytul]

Przeciw propozycjom Fedak jest także Ministerstwo Skarbu Państwa. Uwagi zgłosiły Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz resort spraw wewnętrznych. Pomysł minister Fedak obniżenia składki do OFE konsekwentnie wspiera resort finansów, bo, jak pisze, oznacza to dostosowanie jednego z parametrów systemu emerytalnego do „możliwości finansowych sektora publicznego”. Ma jednak też kilka krytycznych uwag do założeń.

Najważniejsza zmiana proponowana przez minister Fedak to obniżenie składki, która trafia do OFE, z 7,3 do 3 proc., oraz przejściowe zawieszenie wpłat do OFE. Poza tym: oszczędzający w II filarze w wieku przedemerytalnym mogliby wrócić do ZUS, ma istnieć możliwość wypłaty pieniędzy z II filara jednorazowo oraz dobrowolność uczestnictwa w OFE, zakaz akwizycji i wyższy limit inwestycji w akcje.

Nie zmniejszyła się lista przeciwników pomysłów minister pracy Jolanty Fedak na zmiany w II filarze. Dotarliśmy do kolejnych opinii do założeń, o które poprosił Michał Boni, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów (KSRM), który dziś zgodnie z planem miał się nim zająć.

[srodtytul]NBP i KNF przeciw[/srodtytul]

Pozostało 90% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy