Losowanie osób do funduszy emerytalnych obejmuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i po raz pierwszy podejmując zatrudnienie nie zgłosiły się do żadnego funduszu (obowiązek ten nie dotyczy studentów i uczniów do 26. roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie).

Każdej osobie, która nie dopełniła tego obowiązku w ciągu 7 dni od podjęcia zatrudnienia, ZUS przypomina o konieczności zgłoszenia się do OFE. Przed lipcowym losowaniem wysłał ponad 267,5 tys. listów. Ostatecznie w losowaniu wzięło dziś udział 93,2 tys. osób. Do pięciu funduszy (Amplico, Allianz Polska, Pocztylion, Aegon, AXA) przydzielonych zostało po 15 534 osób, a do szóstego (Generali) o pięć więcej.

Po losowaniu ZUS informuje poszczególne OFE o jego wynikach. Fundusze mają obowiązek poinformowania nowych członków, że stali się ich klientami. Również Zakład informuje ubezpieczonych objętych losowaniem, do którego funduszu trafili.

Losowanie członków otwartych funduszy odbywa się dwa razy w roku: w ostatnim dniu roboczym stycznia (ostateczny termin wyboru OFE to 10 stycznia) oraz w ostatnim dniu roboczym lipca (ostateczny termin wyboru OFE to 10 lipca).