W czerwcu ZUS wysłał do 267,5 tys. osób listy z przypomnieniem, że powinny zapisać się do funduszu emerytalnego. Obowiązek taki ma każda osoba, która zaczyna pracę lub działalność, za którą odprowadzane są składki na ubezpieczenia emerytalne. Wiele osób o tym zapomina. Po otrzymaniu listu miały one czas do 10 lipca na wybór OFE, jeśli chciały uniknąć losowego przypisania do funduszu (w tym okresie akwizytorzy funduszy są bardzo aktywni w pozyskiwaniu uczestników).

Z danych ZUS wynika, że w najbliższym losowaniu weźmie udział 107 tys. osób. To oznacza, że fundusze zdobyły od czerwca 160,5 tys. nowych klientów, którzy mogli też wziąć udział w losowaniu. Ta ostatnia liczba zapewne jeszcze wzrośnie. ZUS nadal weryfikuje zawarte umowy i ostateczna liczba osób, które wezmą udział w losowaniu, będzie znana w jego przeddzień. Zwykle udział w losowaniu bierze mniej niż 30 proc. osób, które dostają pismo z ZUS.

30 lipca Zakład losowo przypisze osoby do tych OFE, które nie są za duże i dobrze pomnażały składki. W najbliższym losowaniu klientów pozyskają fundusze: Allianz, Amplico, Axa, Aegon, Generali i Pocztylion.